Varkenshouderij

Nieuws

Geen warme sanering overtreders dierrechtenstelsel

Bedrijven met aantoonbaar meer varkens dan rechten moeten uitgesloten worden voor warme sanering.

Dat schrijft de minister van LNV in een brief aan de Tweede Kamer. Dit deed ze in reactie op berichtgeving van Varkens in Nood dat miljoenen varkens illegaal zouden worden gehouden in Nederland. Schouten ontkent dat dit het geval is, maar ontkent niet dat er fouten worden gemaakt.

“Hoewel ik geen aanwijzingen heb gevonden dat er op structurele wijze onrechtmatigheden plaatsvinden met betrekking tot dit stelsel, blijf ik – zoals eerder aangegeven – inzetten op een versterkte handhaving”, aldus Schouten.

Vergelijking gaat mank

Het ministerie stelt dat Varkens in Nood bij berichten over export cijfers met elkaar heeft vergeleken die niet met elkaar vergeleken kunnen worden. LNV zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er substantieel meer varkens vanuit Nederland naar Duitsland worden geëxporteerd dan bekend is bij de overheid.

Het verschil van 1 miljoen dieren dat Varkens in Nood vond tussen de Duitse en Nederlandse import- en exportcijfers is volgens Schouten verklaarbaar omdat de documenten op verschillende manieren zijn gemaakt.

Wanneer voor beide documenten dezelfde werkwijze zou zijn gebruikt – namelijk een schatting op basis van gegevens van een aantal bedrijven – komen dezelfde cijfers in beide landen overeen.

Verschil qua registratie

Wel is gebleken dat er verschil is tussen de cijfers in het Europese registratiesysteem Traces en in het I&R systeem. In 2018 hebben 129 varkenshouders export van varkens niet goed gemeld.

De exporten waren wel geregistreerd in het internationale volgsysteem Traces, maar niet in het nationale I&R-systeem. Hierdoor zit er een verschil tussen beide systemen van 450.000 varkens.

Het ministerie onderzoekt of een automatische koppeling tussen Traces en I&R ingevoerd kan worden

Het ministerie benadrukt echter dat de internationale transporten wel bij de overheid bekend waren en dat de dieren wel door de NVWA gekeurd zijn. De I&R-meldingen zijn echter niet goed gedaan. Betrokken veehouders worden hierop aangesproken door RVO.nl. Het ministerie onderzoekt of een automatische koppeling tussen Traces en I&R ingevoerd kan worden.

Het voorstel van Varkens in Nood om te komen tot een I&R-systeem waarbij dieren individueel worden geregistreerd, zoals in de rundveehouderij, wijst Schouten af.

Varkens worden in grotere aantallen per bedrijf gehouden en vaker in grote aantallen vervoerd tussen de bedrijven. Ook is individuele registratie vanwege diergezondheid en voedselveiligheid volgens Schouten niet nodig.

Of registreer je om te kunnen reageren.