Varkenshouderij

Nieuws 4 reacties

CDA vreest geen warme sanering voor zeugenbedrijven

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vreest dat zeugenhouders waarschijnlijk niet in aanmerking zullen komen voor de subsidieregeling warme sanering varkenshouderij. Dat blijkt uit de schriftelijke vragen van CDA over het voorstel.

In het voorstel komen bedrijven die meer geuroverlast veroorzaken eerder in aanmerking om deel te nemen aan de regeling. Geurts wijst erop dat vleesvarkensbedrijven een grotere kans hebben op een hogere geurscore dan zeugenbedrijven. Hij wil daarom van landbouwminister Carola Schouten weten of ze dit ook bedoeld heeft met haar wetsvoorstel en of ze zich gerealiseerd heeft dat hiermee de onevenwichtigheid tussen het aantal zeugen- en vleesvarkensplaatsen wordt bevorderd. Geurts wijst erop dat in geval van bijvoorbeeld een dierziekte het kan voorkomen dat biggen alleen naar een stal in Nederland verplaatst mogen worden.

Zorgen over bepaling geurscore en flankerend beleid

CDA heeft ook vragen over de wijze waarop de geurscore wordt bepaald voor bedrijven. De fractie wil dat toekomstige woningbouw in de buurt van stallen wordt meegenomen in het bepalen van de geurscore. Ook wil Geurts weten waarom voormalige bedrijfswoningen (plattelandswoningen), gebouwen van maatschappelijke instellingen, niet-agrarische gebouwen en recreatieobjecten niet worden meegenomen bij het bepalen van de geurscore. Geurts vraagt zich ook af of de minister varkenshouders die gebruik willen maken van de regeling ook een echt beroepsverbod wil opleggen, gezien de voorwaarden die het ministerie stelt voor het in de toekomst houden van varkens door deelnemers.

CDA en VVD maken zich beide zorgen over het flankerend beleid dat door de provincies moet worden uitgevoerd. VVD wil weten of hiervoor bindende afspraken zijn gemaakt met provincies en welke mogelijkheid de rijksoverheid heeft om in te grijpen als de procedures te lang gaan duren of als er geen perspectief is voor de varkenshouder.

Sanering moet bijdragen aan oplossing geurprobleem

PvdA wil voorkomen dat de regeling niet bijdraagt aan het oplossen van de problemen met geuroverlast, door bedrijven die geen overlast veroorzaken uit te sluiten voor de regeling. De partij wil dit door een ondergrens in te bouwen voor de geuroverlast van deelnemende bedrijven. Daarnaast wil de partij het belastinggeld zo efficiënt mogelijk inzetten om zoveel mogelijk overlast weg te nemen, door bijvoorbeeld ook naar de bedrijven te kijken die zorgen voor stikstofoverbelasting.
PvdD is kritisch dat er van het oorspronkelijk toegezegde budget van € 200 miljoen nog € 120 miljoen over is voor het saneren van de varkenshouderij. De partij vraagt de minister om zowel het sectorplafond als het totale veehouderijplafond voor fosfaat te verlagen met de hoeveelheid fosfaat die via de regeling wordt opgekocht.

Het ministerie zal binnen een paar weken antwoorden op de vragen vanuit de Tweede Kamer. Doelstelling is dat de warme sanering varkenshouderij dit najaar in werking gaat.

Laatste reacties

 • Gradje 1966

  Het C.D.A. doet nu net of ze van niets wisten ze zitten toch ook in de regering .
  Ik verweid het C.D.A. dat ze nu overal commentaar op hebben terwijl ze overal bij zitten en toen de regering gevormd werd geen verantwoording genomen hebben om de minister van landbouw te leveren o.a Jaco had dat moeten doen.
  Nu als een kip zonder kop wat roepen wat de boeren graag horen hebben we niets aan

 • boerkebrabant

  kijk maar naar het cda in de provincie brabant.
  de hele tijd tegen liggen spruttelen tegen het brabant besluit, en nu ze in de coalitie zitten gaat het op een minimale uitstel periode voor een kleine groep gewoon door,
  ik heb altijd cda gestemd maar dat was nou echt de laatste keer,
  ik denk dat mevr van de sloot een mol binnen het cda is

 • varken23

  CDA komt op voor de belangen van de agrarische sector. De agrarische sector is groter dan alleen de boeren (primaire sector). Wat goed is voor de agrarische sector kan slecht uitpakken voor boeren, en andersom.

 • boerkebrabant

  de brabant maatregel is vals en oneerlijk, het cda heeft daar altijd flink tegen geprotesteerd, als er een nieuwe coalitie gevormd moet worden zal er door allle partijen water bij de wijn moeten,
  het is in dit geval jammer dat alleen het cda maar water bij had tijdens die besprekingen

Of registreer je om te kunnen reageren.