Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

RvS: bouw varkensbedrijf hoeft niet stil gelegd

Houbensteyn Heideveld hoeft de bouw van een nieuw varkensbedrijf niet stil te leggen, zoals actiegroep Behoud de Parel had geëist bij de voorzieningenrechter van de Raad van State (RvS). Dat blijkt uit een uitspraak van vrijdag 17 mei.

De verleende omgevingsvergunning die de bouw van een varkensbedrijf met ruim 19.000 vleesvarkens mogelijk maakt, blijft in stand. Actiegroep Behoud de Parel vindt dat de bouw stilgelegd moet worden omdat uit een Wagenings onderzoek zou blijken dat luchtwassers veel minder effectief zijn dan waarvan uitgegaan werd in de berekeningen. Volgens advocaat Valentijn Wösten van Behoud de Parel zal het realiseren van het varkensbedrijf leiden tot een regelrechte milieuramp.

Toch vindt de voorzieningenrechter van de RvS dat het schorsen van een onherroepelijk verleende vergunning op basis van nog niet aangetoonde geuroverlast te ver gaat. Zeker omdat het spoedeisende karakter in de ogen van de RvS ontbreekt.

Uitspraak is voorlopig, bodemprocedure volgt

Op dit moment zijn de stallen nog in aanbouw, stelt de voorzieningenrechter. De varkenshouder, Martin Houben, verklaarde ter zitting dat de vleesvarkensstal in september 2019 gereed zal zijn. Daarnaast zal de stal niet meteen volledig bezet zijn, maar vanaf september zullen geleidelijk vleesvarkens in de stal worden geplaatst. Dit betekent dat de door Behoud de Parel gevreesde geurbelasting niet eerder dan na september 2019 zal optreden. Daarom is er nu geen spoedeisend belang aanwezig voor het treffen van een voorlopige voorziening, aldus de RvS-rechter. Wel voegt de rechter eraan toe dat deze uitspraak een voorlopig karakter heeft, omdat later dit jaar nog een bodemprocedure volgt over deze zaak.

Eén reactie

  • tvanalphen1

    gefeliciteert ,komt allemaal goed .

Of registreer je om te kunnen reageren.