Varkenshouderij

Nieuws

Lager resultaat Varkens KI Twenthe door gestegen kosten

Varkens KI Twenthe heeft in 2018 een financieel resultaat behaald van € 18.669.

Financieel een mager jaar, vermeldt het jaarverslag van de Coöperatie. Het is meer dan een halvering van het resultaat van 2017, wat volgens KI Twenthe te wijten is aan de toegenomen toegerekende kosten. De stijging van de kosten wordt vooral veroorzaakt door aankoop van sperma, afdracht van heffingen, aankoop van beren, aankoop van strooisel en voerkosten.

Totale afzet van sperma 1% gestegen

Het aantal stoppers is ook te merken bij Varkens KI Twenthe. In 2018 zijn 8 leden, die sperma afnemen van de KI gestopt. Deze bedrijven hielden gezamenlijk 3.700 zeugen. Omdat er geen nieuwe bedrijven bijgekomen zijn is de afzet in 2018 naar bestaande afnemers gedaald met 3,1% naar 342.128 doses.

De totale afzet van sperma is in 2018 wel met 1% gestegen ten opzichte van 2017. In totaal zijn er 367.504 doses verkocht. Deze groei is te danken aan de afspraken met collega KI Stations en fokkerijorganisaties door via uitwisseling sperma te leveren bij bedrijven. Hiermee werden wachtlijsten ingelopen.

Het bestuur had een positiever resultaat verwacht ondanks de moeilijke omstandigheden in de markt en de dalende afzet van sperma. Het is dus niet helemaal tevreden over afgelopen boekjaar. Het stelt voor om het totale resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen. Ook heeft het bestuur besloten om de tarieven voor sperma en bezorgkosten in 2019 niet te wijzigen. Wel is de bonusregeling aangepast (gehalveerd). Deze bedraagt € 0,10 voor alle doses tussen 1.000 en 2.000 per jaar en € 0,20 voor doses boven de 2.000 per jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.