Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Impact stoppersregeling moeilijk in te schatten

Voor varkenshouders die deelnemen aan de stoppersregeling Actieplan Ammoniak Veehouderij komt de deadline van 1 januari 2020 snel dichterbij.

Wie ook na 2020 varkens wil houden, moet voldoen aan de eisen van het Besluit Emissiearme Huisvesting. Het is de vraag welk effect de stoppersregeling heeft op het aantal varkens in ons land. “Niemand weet precies hoeveel bedrijven zich hebben aangemeld voor de stoppersregeling en om hoeveel varkens het daadwerkelijk gaat”, aldus DLV Advies-directeur Paul Bens.

Zo’n 1.500 bedrijven

Er zouden zo’n 1.500 varkensbedrijven deelnemen aan de stoppersregeling, goed voor een totaal van 10% van de Nederlandse varkensstapel. “Geen mens weet het exact”, aldus Bens.

Navraag bij gemeenten

Om meer helderheid te krijgen over de impact van de stoppersregeling deed DLV Advies navraag bij enkele voorname agrarische gemeenten in ons land. “Daar werden we ook niet veel wijzer van”, aldus Bens.

Enig zicht op de situatie

DLV Advies regelt voor honderden varkensbedrijven het vergunningentraject. Op basis van die gegevens kan Bens enig zicht geven op de situatie. “Zo’n 10% van de bedrijven die deelnemen aan de stoppersregeling hebben hun vergunning aan laten passen. Nog eens 10% overweegt dat te doen.” Dat betekent dat 80% van de stoppers ook daadwerkelijk ophoudt of vanaf 1 januari 2020 tijdelijk met lege stallen staat. “Maar hoeveel van die bedrijven zijn nu ook nog daadwerkelijk in productie?”, vraagt Bens zich af.

Markt speelt altijd een rol

Het is volgens Bens niet ondenkbaar dat sommige varkenshouders door de gunstige marksituatie overwegen om ook na 2020 door te gaan. “De markt speelt altijd een rol, ook als het gaat om strategische beslissingen. Op basis van emoties kunnen strategische beslissingen worden heroverwogen.”

Mogelijkheid om bedrijf toch voort te zetten

Daarbij is allerminst ondenkbaar dat varkenshouders door bedrijven uit de periferie worden gewezen op de mogelijkheid om toch hun bedrijf voort te zetten. Bens: “Erfbetreders als veevoederbedrijven en dierenartsenpraktijken zien een deel van hun omzet wegvallen.”

Eén reactie

  • Nu er een warme sanering in delen van Nederland ,klaar ligt en er een grotere vraag naar vlees is en de wereld ,ga ik gewoon door met mijn varkensstak,bij navraag bij de gemeente blijkt dat ,er geen prioriteit is om te handhaven ,omdat de mileuvergunning ,waarin de afspraken van B&W samen met de veehouder ,leidend zijn ,in de vergunning is daarin geen enkel voorbehoud omschreven ,eigenlijk is de stoppersregeling niet meer dan een verzoek ,om te stoppen

Of registreer je om te kunnen reageren.