Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Vrijloopkraamhok met tijdelijke fixatie beter

Een vrijloopkraamhok waarin de zeug de eerste dagen na het werpen vast staat in combinatie met een afzonderingsplek voor de biggen, lijkt de beste optie op het gebied van dierenwelzijn. Dit is de conclusie van het 3-jarige Duitse InnoPig-project.

In het InnoPig-project vergeleken de universiteit van Kiel en de proefbedrijven Futterkamp en Wehnen de traditionele kraamstal met vrijloopkraamhokken met en zonder beschermingskooi voor biggen en het vrijloopkraamhok met groepshuisvesting voor de zeugen. De biggenuitval door doodliggen was in de vrijloophokken groter dan in de kraamhokken waar de zeug de eerste dagen na het werpen nog vast staat. Deze uitval kan oplopen tot 25%. In de vrijloophokken werden volgens Charlotte Grimbergen-Henrici van de universiteit van Kiel de biggennesten onvoldoende door de biggen benut en in sommige gevallen niet eens gevonden.

Manier van gaan liggen en biggennesten verdienen aandacht

Het risico op verdrukking houdt volgens de onderzoekers verband met de manier waarop zeugen gaan liggen. Zeugen met hogere uitval maakten meer rollende bewegingen bij het liggen waardoor ze eerder biggen verpletterden. Ook lagen de biggen zelf op het moment dat de zeug ging liggen, waardoor de biggen niet op tijd weg kwamen, volgens Grimbergen-Henrici. Het doodliggen kan mogelijk deels voorkomen worden door meer te selecteren op moedereigenschappen.

Om doodliggen te voorkomen, moeten biggen ook de plaats van het biggennest kennen en accepteren. De zeug ruimte bieden om voor het werpen zich uit te leven met nestmateriaal kan daarbij een voorzet zijn. Daarnaast moet een biggennest voldoende warm zijn, zodat het uitnodigt daar te gaan liggen.

Bij de vrijloopkraamhokken met groepshuisvesting merkten de onderzoekers op dat zowel de zeugen als de biggen meer huidletsel vertoonden doordat meer rangordegevechten plaatsvinden.

Eén reactie

  • J.Vugts

    Misschien wordt het tijd dat de onderzoekers eens gaan kijken in Zweden. Daar halen de 25% beste bedrijven (2017) een uitval percentage van 13,7% zonder de zeugen te fixeren. Meer info:
    <>

Of registreer je om te kunnen reageren.