Varkenshouderij

Nieuws 6 reacties

Sanering varkensbedrijven op basis van geuroverlast

De stoppersregeling voor de varkenshouderij geldt alleen voor bedrijven die geuroverlast veroorzaken op woningen binnen een een straal van 1 kilometer. Hoeveel de overheid betaalt voor de varkensrechten wordt pas in de zomer bekend.

De regeling voor de warme sanering varkenshouderij is alleen bruikbaar voor bedrijven die geuroverlast veroorzaken op woningen in een straal van 1 kilometer rond de varkenshouderij-locatie. Dat blijkt uit de conceptregeling voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) die vandaag is gepubliceerd. Bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken, zullen als eerste in aanmerking komen voor de regeling.

Aanvragen worden gerangschikt op de mate van geurbelasting op woningen in de kilometerzone rondom het varkensbedrijf, uitgedrukt in de geurscore. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de uitgangspunten van de Wet geurhinder en veehouderij. Alleen varkenshouderij-locaties die ten minste een bepaalde geurscore (drempelwaarde) hebben, komen in aanmerking voor subsidie.

Alleen mestregio’s Zuid en Oost

De saneringsregeling richt zich op varkensbedrijven die geuroverlast veroorzaken in de mestregio’s Zuid en Oost. Het gaat om gebieden in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling varkenshouderijen moeten de bedrijven daadwerkelijk hebben geproduceerd en de laatste 5 jaar vóór de sluiting onafgebroken zijn gebruikt. Deelnemers aan andere stoppersregelingen, zoals van het Actieplan Ammoniak Veehouderij en het landelijk gedoogbeleid bij het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij, komen niet in aanmerking voor een subsidie.

In de regeling is opgenomen dat stoppers die gebruik maken van de regeling hun bedrijf of locatie definitief en onherroepelijk beëindigen. Dit houdt in:

 • Varkensrechten moeten worden geschrapt (opkopen, zodat de rechten uit de markt worden genomen);
 • Varkens verplicht afvoeren;
 • Mestkelders moeten leeg zijn;
 • De omgevingsvergunning moet ingetrokken worden;
 • Wijziging bestemming van de locatie;
 • Slopen van de gebouwen;

Stoppers krijgen een vergoeding voor het waardeverlies van de varkensstallen.

Hoogte varkensrecht bekend bij openstelling regeling

Voor welke prijs de overheid de varkensrechten opkoopt, is nu nog niet vastgesteld. De waarde wordt pas bekend gemaakt net voordat de regeling in de zomer opengaat. Het ministerie wil hiermee zo min mogelijk marktverstoring veroorzaken en een prijs te betalen die zo marktconform mogelijk is. De prijzen zullen gedifferentieerd worden naar gebieden Zuid en Oost. Bedrijven die varkensrechten leasen, moeten minimaal 80% van de rechten die nodig zijn voor het bedrijf inleveren en doorhalen. Leaserechten hoeven niet geschrapt te worden.

Stalvergoeding: 65% van gecorrigeerde vervangingswaarde

De vergoeding voor de stallen word berekend aan de hand van een subsidiepercentage en de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stallen en is gebaseerd op een nieuwbouwwaarde van € 470 per vierkante meter voor zowel vleesvarkens- als zeugenstallen. In het kader van de Srv wordt uitgegaan van een actuele verkoopwaarde van 20% van de vervangingswaarde na de fiscale afschrijvingstermijn van 40 jaar. Het ministerie heeft een tabel opgesteld zodat varkenshouders zelfs de subsidie van hun stal kunnen bereken op basis van de omvang en de leeftijd van de stal.

Het subsidiepercentage is 65%. Dit is in overleg met Wageningen UR zodanig vastgesteld dat de subsidie aantrekkelijk is voor varkenshouders om mee te doen met de regeling, maar ook dat de tegemoetkoming in verhouding staat met de tegenprestatie.

Openstelling in augustus

De conceptregeling is vandaag via een internetconsultatie openbaar geworden. Iedereen kan hierop inhoudelijk reageren. De verwachting is dat de definitieve regeling in juni gepubliceerd zal worden, mits de regeling de staatssteuntoets van de Europese Commissie doorstaat.

De openstelling van de regeling zal naar verwachting per 15 augustus zijn, gedurende 6 weken. Het ministerie kiest ervoor om ongeveer 2 maanden tijd te hebben tussen de publicatie van de regeling en de daadwerkelijke openstelling, om varkenshouders de tijd te geven om een zorgvuldige afweging te maken en zich goed kunnen te voorbereiden, bijvoorbeeld met adviseurs en gemeenten.

“De overweging om te stoppen met een varkensbedrijf heeft enorme impact op het leven van een boer. Zij staan vaak voor grote vragen, zoals wat er met stallen gebeurt bij sluiting van een bedrijf. Deze conceptregeling is opgesteld samen met provincies, gemeenten en een coalitie van sectorpartijen en biedt houvast voor varkenshouders die overwegen om te stoppen. Met deze conceptregeling kunnen varkenshouders hun keuze voor deelname nu al afwegen”, aldus landbouwminister Carola Schouten.

€ 200 miljoen voor transitie naar duurzame veehouderij

Totaal trekt het kabinet € 200 miljoen uit voor de transitie naar duurzame veehouderij. Hiervan is € 120 miljoen gereserveerd voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. Het overige budget is voor de omslag naar integraal duurzame en emissiearme bedrijfssystemen, waarbij de uitstoot van ammoniak, methaan, geur en fijnstof brongericht en preventief wordt aangepakt. Voor innovaties en brongerichte verduurzaming is € 60 miljoen gereserveerd; € 40 miljoen voor de varkens-, € 15 miljoen voor de pluimvee- en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. € 8 miljoen is voor flankerende maatregelen voor de pelsdierhouderij. Voor de uitvoering is € 12 miljoen gereserveerd.

Laatste reacties

 • boerkebrabant

  zoals ik het kan zien valt het tegen, mijn stal is 33 jaar oud, in al de jaren goed onderhouden, enkele jaren geleden nog een luchtwasser met alle dingen die er bij horen gemaakt. nu beur is denk ik 80? euro per vleesvarkensplaats.
  dit is al een fooi. en dan moet ik het slopen zelf nog betalen, dat gaat hem niet worden

 • massy

  boerkebrabant ze willen je nog niet kwijt.

 • boerkebrabant

  het lijkt er erop, dat ga ik dan ook vrolijk doen.

 • porky power

  Ik heb het gevoel dat met de huidige prijzen er niet veel animo voor is
  En dat de overheid dan zegt zie je wel ze willen niet we gaan nu inzetten op gedwongen krimp van de sector

 • Dirk,

  Ben blij dat de stoppersregeling zoals vastgesteld in 2011 een differentiatie kent en dat stoppers die geen overlast eroorzaken nu gewoon door mogen , dit houd dus in dat ik de stoppersregelings verklaring kan verscheuren , en dat men toegeeft nu toe dat luchtwassers, de investering niet waard is

 • boerkebrabant

  volgens mij mag iedereen die met de stoppers regeling mee doet doorgaan, bij ons in brabant moet dan op 1 jan 2020 de stal wel aan de eisen van het brabant besluit voldoen. nu vraag ik me wel af, wat er gebeurt als de rechter recht spreekt, en het besluit van tafel veegt

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.