Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

RvS bekijkt eis stilleggen bouw vergunde varkensstal

Kan een onherroepelijk verleende vergunning voor een varkensstal geschorst worden op basis van nog niet aangetoonde geuroverlast die zou ontstaan na realisatie van de stal?

Dat was de kernvraag, volgens voorzieningenrechter mevrouw Scholten van de Raad van State in de zaak die actiegroep Behoud de Parel en enkele anderen hebben aangespannen tegen de bouw van het varkensbedrijf Houbensteyn Heideveld, onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst. De RvS-rechter leek tijdens de zitting maar moeilijk te overtuigen van de spoedeisendheid van deze zaak.

‘Milieuramp voorkomen’

De reden dat advocaat Valentijn Wösten, namens actiegroep Behoud de Parel, in februari opnieuw naar de rechter is gestapt – ondanks dat de RvS een aantal jaren geleden de omgevingsvergunning in laatste instantie had goed gekeurd – is een recent WUR-onderzoek waaruit zou blijken dat combi-luchtwassers geen 85% geurreductie weten te realiseren, maar niet verder komen dan 45%. Volgens Wösten is dat voldoende reden om de bouw stil te laten leggen om een ‘milieuramp te voorkomen’.

Hoger beroep

In februari stonden partijen om precies dezelfde reden voor de rechtbank Limburg. In maart besliste de rechtbank dat stilleggen van de bouw niet aan de orde kan zijn. Of de afgesproken geurreductie al dan niet gehaald wordt, moet nog blijken. Het kan volgens de Limburgse rechter nu nog niet gesteld worden dat er ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu zullen optreden. Meteen na de uitspraak liet Wösten weten in hoger beroep te gaan. Donderdag 25 april was het zo ver en stonden parten voor de voorzieningenrechter van de RvS.

Omwonenden milieu-proefkonijnen

“Is uw eis de bouw stil te leggen niet een veel te verstrekkende eis? Wat was het spoedeisende belang van deze zaak? Waarom kan het niet wachten tot de bodemprocedure?” Met die 3 vragen aan Wösten van rechter Scholten werd de toon gezet. Volgens de advocaat van de actiegroep zal een onleefbare situatie ontstaan als de 19.000 varkens er zouden komen. Hij baseert zich hierbij op het genoemde WUR-onderzoek. “Dat het halen van de 85% geurreductie door een wijziging in de voorschriften geen harde eis meer is, maar alleen nog maar een inspanningsverplichting is absoluut onacceptabel. Het maakt van de omwonenden een soort milieu-proefkonijnen.”

Geen spoedeisend belang

Volgens de advocaat van Martin Houben, Marieke Toonders, is er geen sprake van spoedeisend belang. “De vergunning is onherroepelijk en kan alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals het veroorzaken van ernstige milieuschade, worden geschorst. Dat is hier zeer prematuur, er zijn nog helemaal geen varkens.”

Allerlei innovaties

Volgens Houben worden in de nieuwe stal allerlei innovaties doorgevoerd. “We gaan werken met een warmtepomp om de vloer te verwarmen of te koelen voor een beter klimaat, verder gaan we het dichte vloeroppervlak vergroten zodat er minder putoppervlak is. Dat levert minder geuruitstoot op.” Rechter Scholten kondigde aan binnen 2 of 3 weken met een uitspraak te komen.

Wösten lijkt niet niet overtuigd van een voor hem goede afloop van de zaak, blijkt uit zijn slotopmerking aan rechter Scholten. “Mocht u onze eis afwijzen, kunt u er dan wel voor zorgen dat de bodemprocedure heel snel op de agenda komt? Dit is een heel ernstige zaak.”

Laatste reacties

  • kraats

    Om heeeeelemaal KNETTER GEK van te worden ....

  • hollandagri

    kraats,ga naar het buitenland boeren , en laat ze hier verhongeren. zo willen ze het toch???

Of registreer je om te kunnen reageren.