Varkenshouderij

Nieuws

POV wil duidelijkheid over lokaal beleid stoppersregeling

Verschillend beleid van provincies en gemeenten bepaalt of regeling aantrekkelijk is voor ondernemer.

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) vindt dat er snel helderheid moet komen over het flankerend beleid vanuit gemeenten en provincies rond de warme sanering varkenshouderij. Pas dan kunnen varkenshouders een zorgvuldig afwegen of ze gebruik willen maken van de regeling.

Als je eisen stelt, moet je ook wat leveren

Dat zegt voorzitter Linda Janssen van de POV in reactie op de publicatie van de regeling door het ministerie van landbouw. Dat door verschillend beleid van provincies en gemeenten de locatie mede bepaalt of de regeling aantrekkelijk is voor een ondernemer, valt de POV tegen. De organisatie vindt dat provincies de sloopkosten en de kosten voor asbestsanering voor hun rekening moeten nemen, omdat ze sloop als voorwaarde wilden stellen voor de regeling. “Als je eisen stelt, moet je ook wat leveren”, vindt voorzitter Janssen.

Status woning

Ook vindt de POV dat er helderheid moet komen over de fiscaal-juridische status van de woning. “Daar maken we ons echt zorgen over. De varkenshouder moet er wel legaal kunnen blijven wonen en de woning mag ook geen belemmering gaan vormen voor de blijvende bedrijven”, aldus Janssen.

Regeling met gouden randje niet de bedoeling

Vergoeding stalen ‘goed genoeg’

De POV kan moeilijk inschatten of veel varkenshouders gebruik gaan maken van de regeling. De vergoeding voor de stallen vindt de POV ‘goed genoeg’. “Het is nooit de bedoeling geweest om een regeling met een gouden randje te maken”, aldus Janssen.

Mestregio’s Zuid en Oost

In totaal trekt het kabinet € 120 miljoen uit voor de stoppersregeling voor varkenshouders. Alleen bedrijven in mestregio’s Zuid en Oost komen in aanmerking, mits ze in een straal van 1 kilometer geurhinder veroorzaken voor bewoners. De POV verwacht dat de beëindigingsregeling bijdraagt aan de maatschappelijke waardering en verduurzaming van de sector. ”De regeling moet varkenshouders de mogelijkheid bieden om ook op een financieel verantwoorde manier hun bedrijf te beëindigen”, aldus de belangenbehartiger.

Lees ook: Sanering varkensbedrijven op basis van geuroverlast

Of registreer je om te kunnen reageren.