Varkenshouderij

Nieuws

POV: eerst handhaving wilde zwijnen, dan DGF-akkoord

POV-leden zijn het er unaniem over eens dat eerst de stand van de wilde zwijnen onder controle moet zijn, voordat er een akkoord kan komen in het convenant Diergezondheidsfonds (DGF).

Dat bleek maandag 8 april tijdens de Algemene ledenvergadering van de POV, waar de POV- leden het bestuur volmacht hebben gegeven om met het ministerie van LNV in overleg te gaan.

Schade uitgekeerd vanuit DGF

Vanuit het DGF wordt de directe schade van uitbraken van meldingsplichtige ziekten zoals Afrikaanse varkenspest (AVP), klassieke varkenspest en MKZ uitgekeerd. De kosten hiervoor worden betaald door de sector, tot het afgesproken plafondbedrag bereikt wordt en LNV bijspringt. De indirecte kosten, ook de gevolgen voor de afzetmarkt, komen wel voor 100% voor rekening van de varkenshouders. Het ministerie van LNV geeft aan dat dit ondernemersrisico is.

De steeds groter wordende populatie wilde zwijnen zorgt voor overlast. - Foto: ANP
De steeds groter wordende populatie wilde zwijnen zorgt voor overlast. - Foto: ANP

Nulstand handhaven

Het bestuur van de POV tekent pas het convenant als de overheid maatregelen neemt tegen de steeds maar uitbreidende wilde zwijnenstapel. Volgens de POV wordt de nulstand door een aantal provincies niet nageleefd. Hierdoor neemt het risico op insleep van ziekten zoals AVP onnodig toe. De POV is van mening dat het ministerie van LNV bij de provincies moet afdwingen de nulstand te handhaven en is hierover in overleg met het ministerie.

Heffing DGF

Dit jaar werd weer voor het eerst, na opheffing van de productschappen, een heffing voor het DGF gefactureerd aan de varkenshouders. Over de systematiek van de heffing zijn bij de POV opmerkingen binnengekomen. Bedrijven die de gespeende biggen zelf opfokken op een andere locatie, met ander UBN, maar met hetzelfde RVO-relatienummer worden ten onrechte 2 keer aangeslagen en moeten dubbel betalen. POV roept deze varkenshouders op om wel de factuur te betalen, maar tevens bezwaar aan te tekenen. Een standaard pro forma-bezwaarschrift is verkrijgbaar bij de POV. Volgend jaar zal de systematiek van de heffing aangepast worden, aldus de POV, die nog met het ministerie van LNV in overleg is over een knelgevallenregeling over 2018.

Of registreer je om te kunnen reageren.