Varkenshouderij

Nieuws

Akkoord tussen POV en LNV: minder wilde zwijnen

De POV heeft met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een akkoord bereikt om het aantal wilde zwijnen in Nederland flink te reduceren.

Hiermee is ook de weg weer vrij om akkoord te gaan met het nieuwe convenant Diergezondheidsfonds (DGF) dat in 2020 ingaat. Twee weken geleden wilde de POV geen handtekening zetten, zolang er geen afspraken gemaakt waren over het terugdringen van het aantal wilde zwijnen.

Roadmap

Samen met het ministerie en de provincies heeft de POV afgelopen weken gezamenlijk afgesproken om een roadmap op stellen met acties voor het verkleinen van de risico’s van insleep van Afrikaanse varkenspest (AVP). Ook de natuurorganisaties worden hierbij betrokken. Het substantieel terugdringen van de omvang van wilde zwijnen in Nederland zal een van de acties zijn. De roadmap zal naar verwachting in oktober klaar zijn. POV neemt deel aan een taskforce om deze roadmap te realiseren.

Resultaat boeken

De POV heeft er vertrouwen in dat met de Taskforce en het nieuwe akkoord voor het opstellen van een actiegerichte roadmap, wel resultaat wordt geboekt. Het kan niet zo zijn dat de premies van varkenshouders omhoog gaan door toenemend risico op AVP, omdat de wilde zwijnenstapel buiten de aangewezen gebieden uitbreid, geeft de POV aan.

Het landelijk bestuur van de POV heeft in deze gezegd vertrouwen te hebben in het ministerie van LNV. LNV heeft afspraken gemaakt met de betrokken provincies, die verantwoordelijk zijn voor het faunabeheer en het reduceren van de wilde zwijnen.

Het ministerie van LNV heeft vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de voortgang over het DGF-convenant.

Of registreer je om te kunnen reageren.