Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Rechter legt bouw Nieuw Gemengd Bedrijf niet stil

De rechtbank Limburg heeft besloten de bouw van varkensbedrijf Houbensteyn Heideveld, onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst niet stil te leggen.

De Vereniging Behoud de Parel, de Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) en enkele omwonenden hadden een procedure aangespannen bij de voorzieningenrechter om de bouw van het varkensbedrijf, waar meer dan 20.000 vleesvarkens gehouden zullen worden, onmiddellijk stil te leggen. Het motief voor deze spoedprocedure was dat uit onderzoek van Wageningen UR zou blijken dat de geurreductie uit luchtwassers veel minder is dan waarvan werd uitgegaan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besloot daarop niet meer uit te gaan van 85% maar van hooguit 45% geurreductie van luchtwassers.

Of geurreductie al dan niet gehaald wordt, moet nog blijken

Volgens de actiegroep zorgt de aan het varkensbedrijf verleende omgevingsvergunning voor ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu. Volgens de voorzieningenrechter stelt het intrekken van een eenmaal verleende en onherroepelijke vergunning hoge eisen. Omdat het bedrijf nog in aanbouw is, is het volgens de rechter vooralsnog niet duidelijk of het streefpercentage van 85% geurreductie niet gehaald kan worden bij een optimale afstelling van de luchtwassers. Ook zijn er nog andere mogelijkheden om de geur te reduceren, zoals grotere gesloten vloeroppervlakken en klimaatbeheersing. Daarom is er nu geen grond voor het oordeel dat de varkensstal ontoelaatbare nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. De omgevingsvergunning blijft in stand en de bouw kan doorgaan.

De Vereniging Behoud de Parel, Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) en omwonenden laten het er niet bij zitten. Deze week zal advocaat Valentijn Wösten hoger beroep aantekenen en een verzoek tot een voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State.

Eén reactie

  • wienbemelmans

    Ze blijven zeuren en zeiken ,De bouw is nog niet klaar dan weten ze al dat er
    geur overlast is ,die mensen zijn allemaal helderziend en weten hoe ze een bedrijf
    kapot moeten maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.