Varkenshouderij

Nieuws

Een derde Duitse vleesvarkenshouders willen stoppen

Een derde van de Duitse vleesvarkenshouders denkt aan stoppen, dat blijkt uit een enquête van de Duitse vereniging van varkenshouders (ISN), gehouden onder de leden.

Daarentegen hebben 17,5 % van de vleesvarkenshouder uitbreidingsplannen. In totaal zal het aantal vleesvarkens in Duitsland met ongeveer 11% dalen schat ISN in. De hoofdreden van de stoppers is de optelling van regelgeving en het ontbreken van perspectief. Niet alleen bedrijven die willen groeien, maar ook varkenshouders die willen omschakelen naar systemen met meer dierenwelzijn lopen tegen de horde aan van meer emissie-uitstoot.

Vooral kleinere bedrijven stoppen

Vooral de kleinere bedrijven denken aan stoppen. Van de vleesvarkenshouders met minder dan 800 varkens denken meer dan de helft aan stoppen binnen 10 jaar en een derde denkt zelfs aan stoppen binnen 5 jaar. Van de bedrijven met meer dan 2.800 vleesvarkens denkt 12% aan stoppen binnen 10 jaar.

Rekening houden met meer stoppers

De varkenshouders die de enquête ingevuld hebben houden gezamenlijk 1,6 miljoen vleesvarkens, dat is ongeveer 8% van de totaal in Duitsland gehouden vleesvarkens. Gemiddeld houden deze bedrijven 1.942 vleesvarkens en dat is meer dan het landelijk gemiddelde. ISN verwacht hierdoor dat landelijk gezien rekening gehouden moet worden met een hoger aantal stoppers dan de 11% die uit de enquête blijkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.