Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Rechter buigt zich opnieuw over Nieuw Gemengd Bedrijf

Moet de bouw van varkensbedrijf Houbensteyn Heideveld, onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst meteen worden stilgelegd of niet? De rechter boog zich dinsdagmiddag 26 februari over die kwestie.

De luchtwassers van het varkensbedrijf blijken veel minder geuremissie te realiseren dan waar van uit was gegaan. Daar draaide het dinsdag voor de rechtbank Limburg om. Vereniging Behoud de Parel heeft een procedure bij de rechtbank aangespannen om de bouw van het varkensbedrijf met 19.000 varkens onmiddellijk stil te leggen. De reden voor de procedure is het onderzoek naar luchtwassers van Wageningen UR, waardoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten niet uit te gaan van 85% geurreductie van luchtwasser maar van hooguit 45%.

Advocaat Behoud de Parel: milieucatastrofe voor Grubbenvorst

Volgens Valentijn Wösten, advocaat van Behoud de Parel, betekent dit niet meer of minder dan een milieucatastrofe die over Grubbenvorst en omgeving wordt uitgestort. Wösten: “Er is aan dit bedrijf specifiek opgelegd dat ze 85% geuremissie zullen realiseren en dat blijkt uit het onderzoek van Wageningen UR onhaalbaar, dus mag het er niet komen.” Rechter Schelfhout kan in de ogen van Wösten niet anders beslissen dan tot een onmiddellijke bouwstop vooruitlopend op de bodemprocedure.

Rechter: geen spoedeisende zaak, bedrijf nog in aanbouw

De rechter stelde meteen de vraag wat nu het spoedeisende karakter van de zaak is. Er wordt namelijk nog gebouwd aan het bedrijf. Volgens eigenaar Martin Houben worden er zeker niet voor september varkens gehouden. Schelfhout: “Er is dus helemaal nog geen sprake van geuremissie.” Volgens Wösten is stopzetting zeker noodzakelijk omdat hoe langer er mee gewacht wordt hoe lastiger het wordt om het bedrijf nog tegen te houden.

Gedeputeerde Staten: al zwaardere eisen gesteld aan varkensbedrijf

Een beleidsmedewerker van Gedeputeerde Staten van Limburg stelde dat de eisen aan het varkensbedrijf juist zijn verzwaard na het aanpassen van de regels en zal de omgeving niet slechter af zijn. De verwachte 85% emissiereductie was wel aangepast naar 45%, zoals de landelijke overheid oplegt, maar daarnaast wordt van Houbensteyn Heideveld verwacht dat ze ‘streven naar meer’. En dat is meer dan een vrijblijvende inspanningsverplichting, volgens de provincieambtenaar.

Advocaat Joost de Rooij, die namens het varkensbedrijf optreedt, vindt inderdaad dat de provincie haar nek heeft uitgestoken. “Voldoen aan de wettelijke norm is niet voldoende voor de provincie.” Overigens is De Rooij wel van mening dat er totaal geen sprake is van spoedeisendheid in deze zaak omdat er nog helemaal geen varkens aanwezig zijn.

Eigenaar varkensbedrijf: we bouwen een duurzaam bedrijf

Volgens Martin Houben zal ‘het streven naar meer’ zeker gaan lukken. Zelfs het halen van een emissiereductie van 85% acht hij haalbaar. “We bouwen een heel duurzaam bedrijf en willen goed doen voor de omgeving. We zijn geen bedrijf dat de grenzen opzoekt.”

Binnen 2 weken doet rechter Schelfhout uitspraak.

Eén reactie

  • Snel

    gaan met die banaan

Of registreer je om te kunnen reageren.