Varkenshouderij

Nieuws

Een derde Duitse vleesvarkenshouders overweegt te stoppen

Bijna een derde van de Duitse vleesvarkenshouders overweegt komende 10 jaar te stoppen met de varkens.

Dat is de uitkomst van een enquête door de Duitse varkensvakbond ISN.

De vakbond heeft 839 Duitse vleesvarkenshouders ondervraagd. 31,5% geeft aan de handdoek in de ring te willen gooien. Een zesde deel van de ondervraagden stopt binnen 6 jaar. De verwachting is dat door de stoppers het aantal vleesvarkens 10% afneemt.

Kleine bedrijven

Vooral kleinere bedrijven willen stoppen. Van de ondervraagden met minder dan 800 mestplaatsen wil de helft stoppen. Belangrijkste reden om te stoppen met varkens is het ontbreken van perspectief. De regels stapelen zich op en het ontbreekt aan duidelijkheid onder welke voorwaarden men verder kan.

Zeugenhouders

Vorig jaar ondervroeg de ISN de Duitse zeugenhouders. De helft van hen gaf aan te willen stoppen. De redenen zijn hetzelfde als bij de mesters. De enquête onder zeugenhouders was voor het uitstel van verdoofd castreren bekend werd.

De ISN presenteert de resultaten van de enquête tijdens haar jaarvergadering. Thema van de vergadering is afgestemd op de verwachte structuurverandering: varkensvleesproductie in eigen land of vleesimport?

Of registreer je om te kunnen reageren.