Varkenshouderij

Nieuws 3 reacties

RvS: extra eisen bestaande stallen niet toegestaan

De gemeente Peel en Maas mag de bouw van een nieuwe varkensstal niet koppelen aan de eis dat bestaande varkensstallen nieuwe luchtwassers moeten krijgen.

Tot dat oordeel komt de Raad van State (RvS) in een recente uitspraak. Door in het bestemmingsplan 2018 te eisen dat bij nieuwbouw bestaande en vergunde stallen gebruik moeten maken van de best beschikbare technieken wordt de rechtszekerheid van de varkenshouder aangetast, stelt de RvS.

Vierde varkensstal

In deze zaak gaat het om een varkenshouder in Beringe die al in 2013 een aanvraag voor de uitbreiding van zijn bedrijf deed. Er zou een nieuwe – vierde – vleesvarkensstal komen voor 2.976 vleesvarkens, in de drie bestaande stallen houdt de varkenshouder 4.436 dieren.

Nieuwe luchtwassers

De gemeenteraad van Peel en Maas wees in januari 2017 dit plan af, maar werd door de RvS in november 2017 in het ongelijk gesteld. In maart 2018 werd door de gemeente alsnog een nieuw bestemmingsplan vastgesteld waarin de nieuwe varkensstal mogelijk werd. Alleen wel onder de voorwaarde (de voorwaardelijke verplichting) dat op alle bestaande stallen luchtwassers moeten zitten die voldoen aan de best beschikbare technieken. In de praktijk betekent dat dat de varkenshouder verplicht wordt nieuwe luchtwassers te installeren op zijn stallen.

Eis gaat te ver

Volgens de RvS gaat de eis van de voorwaardelijke verplichting van de gemeente Peel en Maas om ook stallen die al voorzien zijn van een luchtwasser aan te passen aan de modernste stand van de techniek te ver. Deze eis zou alleen mogen gelden voor bestaande stallen die nog niet voorzien zijn van een luchtwasser, aldus de RvS.

De verplichting zoals die nu in het bestemmingsplan staat is volgens de RvS in strijd met de rechtszekerheid van de varkenshouder.

Laatste reacties

  • farmerbn

    Gewoon boertje pesten zodat de stal er nu nog steeds niet staat. Wie betaalt het omzetverlies?

  • gebr.hendrikx1

    Eindelijk gerechtigheid

  • Vhouder

    slaat dit dan ook niet op beleid van provincie

Of registreer je om te kunnen reageren.