Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

30% bedrijven voldoet aan eisen afleidingsmateriaal

Inspecteurs van NVWA controleren dit jaar extra op hokverrijking voor varkens.

Vanaf juni werd waarschuwend opgetreden, vanaf september handhavend. Uit de eerste resultaten van de inspecties blijkt dat bij een derde van de 124 gecontroleerde bedrijven het afleidingsmateriaal voldoet aan alle negen vastgestelde eigenschappen. Bij de overige 80 bedrijven waren de aspecten bereikbaar, veilig en schoon in orde. Vaak was het afleidingsmateriaal niet wroetbaar, eetbaar of vernieuwend; ook op de punten afbreekbaar, beschikbaar en kauwbaar scoorden sommige bedrijven onvoldoende.

Tijdens de inspecties is er ook extra aandacht voor nestmateriaal voor zeugen. Hier zijn 55 bedrijven op gecontroleerd. Op 27 daarvan was nestmateriaal aanwezig. Bij de bedrijven waar geen materiaal verstrekt werd, was dat ten onrechte niet gedaan.

Overtredingen vooral te wijten aan onwetendheid

Volgens NVWA is het geen onwelwillendheid van varkenshouders dat het materiaal niet voldoet, maar vooral het niet goed bekend zijn met de materie. Daarom verwijst NVWA naar de brochure die door Wageningen UR is opgesteld in samenwerking met NVWA en de varkenshouderij.

Uit gesprekken met varkenshouders komt naar voren dat goed materiaal een positief effect op de varkens heeft. Zo zijn de dieren rustiger en nieuwsgieriger naar de varkenshouder toe. Ook is te sturen op mestgedrag door de plaatsing van het materiaal.

In de periode januari tot juni zijn elf rapporten van bevinding of schriftelijke waarschuwingen uitgeschreven. Vanaf september treedt NVWA handhavend op en worden boetes uitgedeeld.

Eén reactie

  • yep

    laten we hier wel kritisch na kijken! ik denk dat de meeste boeren wel voldoen aan de wettelijke eisen zoals die enkele jaren terug nog goed waren. In de tussentijd heeft wageningen een leuk advies geschreven, echter dat betekend nog niet dat dit advies wet is!
    De overheid heeft al jaren de maatlat duurzame veehouderij, hierin wordt exact beschreven wanneer speeltjes bovenwettelijk zijn. De welzijnswet is gemaakt (dacht ik in 2007), of te wel de maatlat veehouderij is gebaseerd op bovenwettelijke eisen op deze wet. De wet is niet aangepast, dus in mijn ogen zijn de speeltjes zoals deze in de maatlat destijds zijn omschreven nog steeds wettelijk goedgekeurd of zelfs beter dan wettelijk nodig is. Ik zou graag hebben dat een advocaat hier zijn mening eens over gaf zodat we niet als makke lammetjes weer achter idiote ambtenarij aanlopen.

Of registreer je om te kunnen reageren.