Varkenshouderij

Nieuws

Vlaams onderzoek naar regulatie varkensmarkt

De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouderij (VPOV) gaat onderzoeken of het mogelijk is vraag en aanbod van varkensvlees jaarrond beter op elkaar af te stemmen.

Daarom is recent een innovatieproject gestart dat aan het eind van dit jaar afloopt.

Tijdens landbouwbeurs Agriflanders vertelt VPOV-secretaris Bart Teuwen dat zij voldoende aanknopingspunten zien om in elk geval dit onderzoek te starten. Hij noemt het voorbeeld dat op initiatief van varkenshouders de laatste maanden van het jaar een aantal onderdelen van het varkenskarkas wordt ingevroren. De laatste 3 à 4 maanden van het jaar is er gewoonlijk een groot varkensaanbod, hetgeen leidt tot prijsdruk.

Belang supermarkten

Slachterijen en supermarkten hebben in eerste instantie geen belang om prijsdruk op de varkensmarkt te stoppen. Daarom zal dat initiatief van de varkenshouders moeten komen, is de gedachte bij de VPOV.

Meer ketenpartners zijn gebaat bij een stabielere varkensprijs

Stabiele varkensprijs

Doel van het innovatieproject is een meer stabiele varkensprijs te realiseren die over langere termijn minimaal de kosten van de varkenshouders dekt. Teuwen denkt overigens dat meer ketenpartners gebaat zijn bij een stabielere varkensprijs. Dat geldt zeker voor vleesverwerkers, betoogt hij. De VPOV doet dit onderzoek in overleg met ketenpartners. Deze zijn eenvoudigweg nodig bij de uitvoering van de ideeën, wanneer het zover komt. Het project wordt gefinancierd met geld de Vlaamse overheid en de Europese Commissie. Beide dragen de helft bij.

400 varkensbedrijven

De Vlaamse Producenten Organisatie Varkenshouderij telt 2,5 jaar na de erkenning 275 leden, die samen zo’n 400 varkensbedrijven hebben. Volgens Teuwen vertegenwoordigt hun achterban een kwart van de Vlaamse vleesvarkensstapel en 35% van zeugenstapel in Vlaanderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.