Varkenshouderij

Nieuws

Minder tevredenheid over duurzaamheid van zeug

Vergeleken met 2016 zijn zeugenhouders in 2018 significant minder tevreden over de duurzaamheid van de zeug.

Dat blijkt uit de Fokscan, een online marktonderzoek onder 309 zeugenhouders. Het onderzoek is afgelopen kwartaal uitgevoerd door Geelen Consultancy in opdracht van verschillende fokkerij- en ki-organisaties.

Belangrijke aspecten

Bij de aankoop van vrouwelijk fokmateriaal (fokgelten, grootouderzeugen of fokkerijsperma) hechten zeugenhouders vooral waarde aan het aantal verkochte kwaliteitsbiggen/vleesvarkens per zeug per jaar, zo valt op te maken uit de Fokscan. Deze keuzemogelijkheid stond bij 63% van de ondervraagden in de top 3 van belangrijkste aspecten. Vitaliteit en overleving van biggen en vleesvarkens (60%), duurzaamheid van de zeug (45%) en gezondheid en ziektevrij zijn van het vrouwelijk fokmateriaal (30%) werden eveneens genoemd als belangrijke zaken.

Afzetgarantie van biggen

Uit het onderzoek blijkt dat zeugenouders na de aankoop van vrouwelijk fokmateriaal het meest tevreden zijn over de afzetgarantie van de biggen. Zeugenhouders zijn het minst tevreden over de begeleiding voor vrouwelijk fokmateriaal en de prijzen ervan, terwijl er minder tevredenheid heerst over het duurzaamheidsaspect.

Vitale en sterke biggen

Bij de aankoop van mannelijk fokmateriaal letten zeugenhouders voornamelijk op vitale en sterke biggen. 68% van de ondervraagden noemde dit aspect. Voederconversie (40%) en de groei per dag (36%) zijn eveneens belangrijke voorwaarden.

Bij de keuze voor een ki-organisatie staan de kwaliteit van het sperma, de leverbetrouwbaarheid en de gezondheidsstatus van het sperma voorop, zo blijkt uit de Fokscan.

Of registreer je om te kunnen reageren.