Varkenshouderij

Nieuws

Groen licht voor POV-procedure tegen Brabant

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) heeft groen licht gekregen van de rechter om namens varkenshouders te procederen tegen verschillende Brabantse regels voor de veehouderij.

De POV wil verschillende Brabantse bovenwettelijke regels voor de varkenshouderij onverbindend laten verklaren, waaronder de Verordeningen Natuurbescherming, onderdelen van de Verordening Ruimte 2018 en de Brabantse Zorgvuldigheidsscore.

De POV is blij met de uitspraak. De eerste slag is gewonnen in de rechtszaak tegen de nieuwe stikstofregelgeving van de provincie Noord-Brabant, reageert de producentenorganisatie.

Voortzetting bij civiele rechter

De Staat en de provincie hadden de rechtbank Den Haag verzocht om eerst te toetsen of de POV deze procedure wel namens de varkenshouders mag voeren. De rechtbank heeft besloten dat dit mag wat betreft de procedure tegen de provincie en heeft bovendien bevestigd dat deze voortgezet mag worden bij de civiele rechter. Tegen de Nederlandse Staat mag niet worden doorgeprocedeerd in de huidige civiele procedure. Die zou volgens de POV via de Crisis- en herstelwet ten onrechte een wettelijke basis hebben gecreëerd voor de door Brabant ingestelde maatregelen, maar daarvoor verwijst de rechtbank door naar de bestuursrechter.

Varkenshouders direct betrokken

Ook verschillende individuele varkenshouders zijn onderdeel van de zaak. Zij moeten deze week schriftelijk bij de rechtbank aangeven of zij vallen onder een specifieke groep varkensbedrijven. Het gaat om bestaande bedrijven die volgens de nieuwe provinciale regels uiterlijk op 1 januari 2020 een ontvankelijke en vergunbare aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu moeten hebben ingediend, of een melding moeten hebben gedaan ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarna zal de rechtbank beoordelen of zij ook verder mogen in de huidige procedure.

Bestuursrechtelijke procedure

Volgens de rechter rechtvaardigt de huidige ‘tijdsklem’ een civiele procedure. Bestaande veehouders moeten nu al maatregelen nemen om voor 1 januari 2020 te voldoen aan de aangescherpte Brabantse regels. In een bestuursrechtelijke procedure hadden de veehouders eerst de meldingen of vergunningsaanvragen moeten doen, voordat zij (individueel) bezwaar konden aantekenen bij de bestuursrechter. Nu kan de POV namens alle bestaande varkenshouders procederen tegen de regelgeving, ook als zij (nog) geen nieuwe vergunning hebben aangevraagd of melding hebben gedaan.

In de loop van 2019 zal de rechtbank zich inhoudelijk over de zaak buigen.

Lees ook: POV daagt Brabant én Staat voor de rechter

Of registreer je om te kunnen reageren.