Varkenshouderij

Nieuws

Exportwaarde varkens in 2018 gedaald

De exportwaarde van varkensvlees is in 2018 gedaald naar € 1,8 miljard, nadat jarenlang sprake is geweest van een stijging van de waarde. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en WUR.

De waarde van de varkensvleesexport steeg van € 1,5 miljard in 2010 naar € 1,9 miljard in 2017. In 2018 daalde de exportwaarde voor het eerst in jaren als gevolg van lagere prijzen voor vleesvarkens en vooral lagere biggenprijzen.

Nederlandse varkensslachterijen meldden eerder ook al dat de prijzen onder druk staan.

Duitsland is voor Nederland het belangrijkste handelsland voor levende varkens en varkensvlees, niet alleen voor de export, maar ook voor de import. In 2018 werd voor € 252 miljoen naar Duitsland geëxporteerd en voor € 285 miljoen geïmporteerd. Een netto handelsbalans van -€ 33 miljoen is het gevolg van export van Nederlandse varkens die in Duitse slachterijen worden verwerkt. Het vlees dat onder Nederlands keurmerk geproduceerd is, gaat vervolgens richting Nederlandse supermarkten. Wat betreft de exportwaarde is Italië de grootste afnemer van Nederlands varkensvlees, ook al is de waarde in 2018 met bijna 10% ten opzicht van 2017 gedaald. De grote terugloop van export van afgelopen jaar richting China resulteert in een waardedaling van 30%. Van de totale export van varkensvlees is het grootste deel, 92%, in Nederland geproduceerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.