Varkenshouderij

Nieuws

Doelstelling biggensterfte te ambitieus

De varkenssector probeert sinds 2009 de biggensterfte terug te dringen. Dat valt niet mee.

De POV meldt op zijn website dat de destijds geformuleerde doelstelling te ambitieus was. De gemiddelde biggensterfte in 2008 was 12,8 %. De destijds opgerichte stuurgroep Bigvitaliteit stelde zichzelf ten doel om de sterfte in 10 jaar tijd met 15 tot 20 % te verlagen naar 10,5 %. Dat is niet gelukt. Na een piek van 13,6 % in 2016 was de biggensterfte in 2017 13,3 %.

Haalbaar percentage biggensterfte niet noemen

POV-voorzitter Linda Janssen wil in een reportage van het tv-programma Nieuwsuur niet zeggen wat wél haalbaar is. “Dat percentage ga ik niet noemen, want ik het weet het niet”, antwoord Janssen, als haar wordt gevraagd wat een haalbaar percentage is voor biggensterfte. “Het kan zo maar zijn dat die 13,3% waar we nu op zitten datgene is wat de sector kan realiseren.” In 2017 stierven 5.389.606 biggen in Nederland voortijdig.

Plan van aanpak herzien

De stuurgroep Bigvitaliteit heeft zijn plan van aanpak voor het terugdringen van biggensterfte inmiddels herzien. De komende 2 jaar ligt de focus op voeding, duurzame fokkerij en arbeid en vakmanschap op bedrijven.

Grotere tomen geen oorzaak biggensterfte

In het tv-programma Nieuwsuur worden grotere tomen als mogelijke oorzaak genoemd van de problematiek. POV-voorzitter Janssen wijst dat in de reportage van de hand. “De worpgrootte is niet het probleem. Het gaat heel erg over vakmanschap: de juiste zorg op het juiste moment met de juiste voeding.”

Of registreer je om te kunnen reageren.