Varkenshouderij

Nieuws 16 reacties

Rutte: opgekochte varkensrechten niet meer beschikbaar

De varkensrechten die via de warme sanering van de varkenshouderij uit de markt worden gehaald, blijven niet beschikbaar voor de varkenshouderij.

Dat heeft minister-president Mark Rutte nog eens herhaald tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, vrijdagavond 21 september. Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren vroeg hier naar, nu de POV ervoor pleit om de fosfaatproductieruimte die vrij komt bij de sanering beschikbaar te houden voor de varkenshouderij. “Ik wil heel graag van de minister-president weten of het kabinet gewoon de rug recht houdt en niet de productierechten bij de boeren laat”, wilde Thieme weten. Het antwoord van Rutte was kort: “Ja.”

Kritiek op saneringsregeling

Op de saneringsregeling voor de varkenshouderij is kritiek vanuit de oppositie. Een groot deel van de oppositie wil dat alle € 200 miljoen voor de warme sanering voor de varkenshouderij ook daadwerkelijk wordt gebruikt om bedrijven op te kopen en niet voor innovaties en voor andere sectoren. In het huidige plan wordt € 120 miljoen besteed aan het opkopen van varkensrechten, € 60 miljoen voor innovatie en verduurzaming van de varkenshouderij, geitenhouderij en pluimveehouderij. Tijdens de algemene politieke beschouwingen diende Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren een motie in op dit punt. Ondanks de steun van SP, PvdA, GroenLinks, Denk, 50Plus en PVV, haalde PvdD geen meerderheid.

Lees ook: Mestplafonds en korting productierechten in mestwet

Bedrijfsovernamefonds jonge boeren

PvdD, GroenLinks, SP, PvdA en Denk willen ook extra duurzaamheidseisen stellen aan het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren, waar het kabinet € 75 miljoen voor uittrekt. Ze vinden dat het geld alleen besteed mag worden aan bedrijven die de biodiversiteit niet onder druk zet of naar bedrijven die omschakelen naar een bedrijfsvorm die de biodiversiteit niet onder druk zet.

Op korte termijn voorstel overnamefonds

Rutte legde uit dat het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren de jonge ondernemers in staat moet stellen om met de bedrijfsovername ook een ontwikkelingsstap te maken richting vernieuwing en verduurzaming. Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal op korte termijn met haar voorstel voor het bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren komen. Deze zal ook aansluiten bij de landbouwvisie gericht op kringlooplandbouw, die ze recent presenteerde.

Btw op vlees, groente en fruit

De politieke steun voor het verhogen van het btw-tarief op vlees en het verlagen van het btw-tarief op groente en fruit lijkt na het debat fors afgenomen. Alleen GroenLinks en PvdD stemden voor een motie die de partijen samen indiende. Eerder was er breder draagvlak voor het aanpassen van de btw-tarieven, al was er nooit een meerderheid.
Het kabinet wil wel aan de slag met het assurantiebelasting op de brede weersverzekering, nadat SGP en CDA hier een motie over indienden.

Lees ook: Rli: met voedselbeleid voorsorteren op krimp veestapel

Laatste reacties

 • Alco

  Het is altijd. Er komt wel geld vrij, maar dan moet je precies doen wat wij willen.
  Laat je niet blind staren voor een habbekrats.

 • als ze net zoveel voor een recht willen geven als een collega kun je ze net zo goed voor de sector behouden
  kortom ze zullen de prijs voor een varkensrecht waarschijnlijk opdrijven

 • deB.


  Over een tijdje het bericht in melkvee sector.... afgeroomde fosfaatrechten komen niet beschikbaar.. hele sectoren zijn ze naar de kloten aan het helpen.

  Ze hebben ruimte nodig voor (vlieg) verkeer!!! Wat een vreselijk land

 • Bennie Stevelink

  Dat deze rechten definitief uit de markt worden genomen lijkt mij toch niet meer dan logisch. Waarom worden ze anders opgekocht?

 • john***

  eigenlijk zou er een aanvullende eis moeten komen op het herbestemmen van landbouwgrond naar een andere bestemming. Voor de hoeveelheid fosfaatruimte die hiermee verloren gaat zou een gelijke hoeveelheid rechten uit de markt gehaald moeten worden..

  Zie deze sanering maar als correctie van de 100.000 hectare landbouwgrond die sinds 2002 omgezet is naar andere bestemmingen. Dit staat gelijk aan 5.000.000 kg fosfaat een zal helpen de mestmarkt te ontspannen wat voor iedereen die met rechten van doen heeft dikke winst is. We praten dan over een 500.000 rechten. Een vergoeding van 240 euro per recht. ongeveer gelijkwaardig aan wat betaald is met de pov regeling..

 • ener

  kesselb wat gaan we doen met alle lege stallen die er door middel van de opkoop van rechten komen. Denk dat een gedeelte van de 120 milj ook daarvoor gebruikt wordt. Neem aan dat gemeentes en provincies niet blij zijn met honderden stallen die in de loop der tijd niet meer onderhouden worden.

 • john***

  van die 240 euro vergoeding kan prima een stal gesloopt worden. Daarnaast zijn er de verschillende regelingen om op te stapelen. Ruimte voor ruimte etc. Alle regelingen samen moeten het interessant maken. Ik zou ook met de pet rond gaan bij de buren, na het verdwijnen van het bedrijf neemt de waarde van het onroerend goed in de buurt toe..

 • Vhouder

  natuurlijk zijn ze niet meer beschikbaar anders schieten we er toch niks mee op

 • Bennie Stevelink

  @kesselb, we kennen in de melkveehouderij al de afroming van 10% bij overdracht van fosfaat via aan-/verkoop. Daarnaast hebben we een generieke korting gehad van 8,3%.
  Het belangrijkste daarbovenop is dat al voor de invoering van de eerste mestwet, de interimwet van Braks, de melkveehouderij te maken had met het melkquotum. De omvang van de melkveestapel is sinds die tijd zeer fors gedaald terwijl die van de varkens- en pluimveehouderij gestegen is.

 • fietskip

  @Bennie daar ben je weer anti varkens en pluimvee.
  We hebben pas geleden gezien wat de aandelen in de totale fosfaat en stikstof productie per sector zijn. Het melkquotum bleef gelijk maar door meer productie per dier kon dit vol gemolken worden met minder dieren. Dit wil niet zeggen dat daarom de stikstof en fosfaat productie gelijk naar beneden ging.
  Na de quotering is er veel meer rundvee gekomen tot ver boven het rundvee fosfaat plafond. Daarom die regels van korting en afroming en zelfs de korting voor varkens en pluimveerechten en het einde van de por regelingen.

 • J. Hogenkamp

  Bennie zal best veel van koeien weten, maar van varkens weinig zo blijkt al vaker. De superheffing (1983) en de interimwet (1984) schelen elkaar in tijd vrijwel niks. Tijdens de reconstructie van Van Aartsen en Brinkhorst ging evengoed de varkenshouderij van 16 naar 12 miljoen varkens. Aanvankelijk 25% en uiteindelijk 10% diefstal rechten kennen we al. Iedere varkenshouder zag bij het afschaffen van de melkquotering uit ervaring wel wat de melkveehouderij te wachten stond.

 • Bennie Stevelink

  In 1997 moest de varkenshouderij 10% inkrimpen. Dit omdat de varkenshouderij sinds de interimwet kans had gezien toch nog behoorlijk te groeien.

  Dat achterwege laten van een vervangende begrenzing na afschaffing van het melkquotum de melkveehouderij direct zou laten ontsporen zag ik ook aankomen. Lang voor 1 april 2015 heb ik op dit forum meerdere keren aangegeven dat een vervangende begrenzing noodzakelijk was.

 • kleine boer

  Bennie niet iedere melkvee houder is 8.3 % gekort grond gebonden weet je wel... dat kennen varkens houders niet...

 • Mfb

  Als het een warme sanering is, dan is het logisch dat de opgekochte rechten gedelete worden. Dus ook niet omzetten in bv melkveefosfaat.
  Alleen maar beter voor de blijvers dat er minder komt

 • A1967

  De berekening van kesselb# laat zien waarom de veehouderij nooit grondgebonden wordt, dan wordt de grond als produktiemiddel voor de overheid duurder om aan te kopen.

 • Bennie Stevelink

  @A1967, voor grond die wordt gekocht voor stadsuitbreiding of industrie wordt een prijs betaald die geen enkele relatie heeft met de handelswaarde voor agrarisch gebruik. Al 18 jaar geleden werd bij mij in de buurt grondgekocht voor stadsuitbreiding voor een prijs van 25 tot 30 euro per meter.
  Alleen voor grond die wordt gekocht voor natuuraanleg wordt een prijs betaald die nog enige relatie heeft met de prijs voor agrarisch gebruik.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.