Varkenshouderij

Nieuws

POV verrast over LNV-plan voor verscherpt toezicht

De Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) is verrast dat ook varkenshouders geconfronteerd gaan worden met een verscherpt toezicht op de identificatie en registratie van dieren en een verzwaring van het boetestelsel. Dat meldt POV in een persbericht, als reactie op een wijzigingsvoorstel van het ministerie van LNV voor de Regeling identificatie en registratie van dieren en de Regeling bestuurlijke boetes Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Aanleiding voor het wijzigingsvoorstel is het feit dat in de rundersector onregelmatigheden zijn geconstateerd en dat in overleg met deze sector verbeteringen voor het I&R-systeem zijn verkend. POV-voorzitter Jansen: “Het is onduidelijk waarom de minister het verscherpte toezicht wil doortrekken naar de varkenssector. De POV is niets bekend van geconstateerde onregelmatigheden. Bovendien is ons geen andere noodzaak bekend om verscherpt toezicht in te voeren.”

Conceptregeling onvoldoende zorgvuldig voorbereid

In het wijzigingsvoorstel is een lijst opgesteld van mogelijke overtredingen. Aan de hand van de ernst van de overtreding worden boetes opgelegd. De boetebedragen liggen tussen € 500 en € 1.500. “Het boetebedrag staat geregeld niet in redelijke verhouding tot het te dienen doel. Een varkenshouder die bijvoorbeeld op de vierde in plaats van de derde werkdag de varkens aanmeldt, kan een boete tegemoet zien van € 1.500, ook als de vertraging te wijten is aan een storing van het I&R-programma”, aldus Jansen.

De POV vindt dat de conceptregeling onvoldoende zorgvuldig is voorbereid en onvoldoende gemotiveerd. De POV gaat niet akkoord met het wijzigingsvoorstel van de minister en heeft een zienswijze ingediend.

Of registreer je om te kunnen reageren.