Varkenshouderij

Nieuws 6 reacties

RVO.nl maakt marges voor mestboetes openbaar

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) maakt de handhavingsmarges openbaar die zij hanteert voor het opleggen van een mestboete.

Dat maakt de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) bekend. Volgens de belangenorganisatie is de openbaarmaking een reactie op de inzet van de POV om meer inzicht in de onderbouwing van de mestboetes te krijgen en op het advies van Advocaat-Generaal Wattel aan het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) inzake een procedure die de mestboete fundamenteel ter discussie stelt.

Correctie van 18%

Zo meldt RVO.nl op haar website dat zij een correctie van 18% hanteert voor de hoeveelheid fosfaat die varkens die brijvoer krijgen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat varkens die brijvoer krijgen 18% meer fosfaat vastleggen. Daardoor wordt er minder in de mest uitgescheiden. Ondernemers die aannemelijk kunnen maken dat varkens brijvoer krijgen, krijgen een hiervoor een correctie bij de begin- en eindvoorraad dieren en aan- en afgevoerde dieren door het forfait met 18% te verhogen.

Stikstofgatberekening

Daarnaast maakt de dienst bekend hoe zij stikstofgatberekening uitvoert. Deze berekening houdt rekening met het verschil tussen de verhouding fosfaat/stikstof in de afgevoerde mest en de productie van mest.

Bezinklaag

Verder maakt de dienst inzichtelijk hoe zij rekening houdt met de vorming van een bezinklaag in mestopslagen met varkensmest. Zij gaat er van uit dat de bezinklaag jaarlijks met twee centimeter groeit. Per diercategorie hanteert de dienst verschillende gehalten voor stikstof en fosfaat in de bezinklaag. Deze zijn te vinden op de site van RVO.nl.

Analysewaarden aan- en afgevoerde vaste meststoffen

Tenslotte maakt de dienst bekend welke onder- en bovengrenzen zij aanhoudt voor onaannemelijke analysewaarden in aan- en afgevoerde vaste meststoffen. Deze waarden zijn gebaseerd op onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Als de gehaltes buiten deze grenswaarden vallen, gebruikt RVO.nl het gemiddelde gehalte van de overige afgevoerde vaste mest. Zijn die er niet dan geldt het forfait voor de afwijkende vrachten.

Voor dikke fracties na mestscheiding hanteert RvO.nl maximale gehaltes op basis van onderzoek van WUR. Vrachten die deze bovengrens overschrijden, krijgen geen alternatieve waarde. Zij tellen niet mee voor de afvoer.

Laatste reacties

 • Frederiqe

  Wat een onzin weer

 • Peerke1

  Wij hebben een slechte mixer en de aangroei is 12 cm per jaar

 • gjh

  RVO is tegen de boeren en niet voor

 • ????

  - Deze reactie is verwijderd door de beheerder, omdat deze niet voldeed aan de regels. Zie <>. -

  Reactie gewijzigd door een beheerder

 • veldzicht

  Dat er nog mensen zijn die zich met zulke onzin bezig houden, net kleine kinderen..

 • grolschzetor

  Als ik nou die sliplaag....door decanter gooi....ga ik zo over de grenswaarde...rare onderzoeken. Ze geven zelf al aan dat er te weinig analyses zijn gemaakt. Boerderij ga er eens net zo hard in als tegen eurofins en concorten!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.