Varkenshouderij

Nieuws

Brongerichte aanpak emissies voorop 2e fase ROK

De tweede fase van de Regeling Omgevingskwaliteit (ROK) wordt vanaf 15 september opengesteld.

Dit meldt het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij dat de regeling uitvoert in opdracht van de Coalitie Vitale Varkenshouderij. De tweede fase start met de heruitgifte van in de eerste fase ingekochte varkensrechten.

Eisen

Om in aanmerking te komen voor deze uitgifte moet een varkensbedrijf een locatie met ontwikkelingsmogelijkheden hebben zonder dat er geuroverlast is voor burgers. Daarnaast moet een bedrijf investeren in brongerichte emissiereducerende maatregelen zoals mestkoeling, dagontmesting, scheiding van mest en urine of een ondiepe mestkelder. Ook bedrijven die voldoen aan de MDV2018 kunnen inschrijven.

Brongerichte maatregelen

Er wordt volgens Paul Jansen, directeur Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij, bewust ingestoken op brongerichte maatregelen omdat daar de ontwikkelingen voor de toekomst liggen: “De emissies voor de omgeving moeten omlaag maar we moeten ook meer kijken hoe we de gezondheidssituatie voor mens en dier in de stallen kunnen verbeteren. Daar heb je brongerichte maatregelen voor nodig.”

Varkensrechten

Er worden maximaal 3.000 varkensrechten toegewezen per locatie, waarbij bedrijven die minimaal € 250.000 in brongerichte maatregelen investeren voorrang krijgen. Er wordt een korting verleend van € 54,40 op de inkoopprijs die het Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij in fase 1 betaalde. Hierdoor komt de prijs uit op € 82,60 voor regio Zuid, € 45,10 voor regio Oost en € 44,75 voor regio Overig, deze bedragen zijn exclusief BTW. In fase 1 zijn in totaal 43.222 varkensrechten ingekocht van 27 varkensbedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.