Varkenshouderij

Nieuws

Bestaande luchtwasservergunningen blijven

Veehouders die geïnvesteerd hebben in combiluchtwassers die nu minder goed werken dan gedacht, krijgen geen compensatie. Wel gaat het ministerie de problemen en oplossingen in kaart brengen.

Dat zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Milieu tijdens een debat in de Tweede Kamer. CDA-Kamerlid Maurits von Martels vroeg naar een compensatieregeling. Van Veldhoven zegt dat dit niet nodig is, omdat bestaande vergunningen van kracht blijven. In Den Haag is bezorgdheid over luchtwassers, nadat uit onderzoek van Wageningen UR bleek dat combiluchtwassers minder goed werken dan gedacht.

Dubbel probleem

Van Veldhoven zegt tijdens het debat dat de overheid met een dubbel probleem zit. Er was voor luchtwassers gekozen om ervoor te zorgen dat de bedrijvigheid gestimuleerd kon worden en tegelijkertijd de omwonenden beschermd konden worden. “Als dan blijkt dat dit minder goed werkt dan je dacht, zit je met een dubbel probleem. Je hebt een ondernemer die te goeder trouw op basis van informatie van de overheid heeft geïnvesteerd en je hebt burgers die er vanuit gaan dat hun gezondheid wordt beschermd.”

Ministerie brengt problemen in kaart

Het ministerie gaat met provincies en gemeenten in overleg over de consequenties voor lopende vergunningprocedures en bestaande bedrijven met combiluchtwassers in kaart brengen, inclusief de oplossingen die hiervoor zijn. De Tweede Kamer stemde in met een motie van Von Martels die hierom vroeg. Met de motie moet ze nu ook de oplossingen voor het eind van het jaar in kaart brengen.

In gesprek met POV

Ze wil voorkomen dat er vergunningaanvragen worden ingediend op basis van oude rendementen van luchtwassers, ze wil dat ondernemers die geïnvesteerd hebben in technieken gewoon hun bedrijf kunnen runnen en een oplossing vinden voor de overgangsgroep. Daarover lopen gesprekken met regionale overheden die over de vergunningverlening gaan. Van Veldhoven is met Varkenshoudersorganisatie POV in gesprek over een plan van aanpak met betrekking tot de luchtwasserproblematiek.

Een motie van Frank Wassenberg van PvdD” die vroeg om de problemen met luchtkwaliteit in het buitengebied eerder op te lossen dan voor 2023 zoals nu is afgesproken, haalde het niet.

Of registreer je om te kunnen reageren.