Varkenshouderij

Nieuws 15 reacties

€ 120 miljoen voor opkoop varkensbedrijven

Het ministerie van landbouw trekt € 120 miljoen uit om varkensbedrijven die overlast veroorzaken te saneren.

Dat blijkt uit het Hoofdlijnenakkoord over de warme sanering van de varkenshouderij dat minister Carola Schouten van landbouw naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met het akkoord wil Schouten via innoveren en saneren de overlast van varkensbedrijven beperken en de vitalisering van de varkensketen versnellen.

“We zien dat in diverse delen van het land enerzijds discussies ontstaan over hoe om te gaan met geuroverlast in veedichte gebieden en anderzijds zien we dat de varkensboeren klemzitten met hun bedrijf. Het kabinet kiest ervoor dit samen met provincies, gemeenten en sectorpartijen aan te pakken”, aldus Schouten.

Actief stimuleren

“De transitie naar een duurzame varkenshouderijketen die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt, vraagt om een omslag naar integraal duurzame en emissiearme bedrijfssystemen waarbij schadelijke emissies van ammoniak, methaan, geur en fijnstof uit stallen brongericht en preventief worden voorkomen. Ik wil de ontwikkeling van dergelijke bedrijfssystemen actief stimuleren”, schrijft Schouten in de brief aan de Tweede Kamer.

Totaal € 200 miljoen voor leefomgeving veedichte gebieden

Voor het verbeteren van de leefomgeving in veedichte gebieden trekt het kabinet in totaal € 200 miljoen uit. Met de € 120 miljoen worden varkensrechten van bedrijven met een grote impact op omwonenden in concentratiegebieden Zuid en Oost opgekocht, die vervolgens uit het systeem worden gehaald. Aan welke voorwaarden varkensbedrijven precies moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling, wordt in de verdere uitwerking bepaald. De regeling is op basis van vrijwilligheid.

Met de € 120 miljoen worden varkensrechten van bedrijven met een grote impact op omwonenden in concentratiegebieden Zuid en Oost opgekocht, die vervolgens uit het systeem worden gehaald. - Foto: Hans Banus
Met de € 120 miljoen worden varkensrechten van bedrijven met een grote impact op omwonenden in concentratiegebieden Zuid en Oost opgekocht, die vervolgens uit het systeem worden gehaald. - Foto: Hans Banus

Ook geld voor pluimvee en geiten

Naar aanleiding van de bevindingen van de onderzoeken naar veehouderij en volksgezondheid zet het ministerie in op het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken op dit gebied om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, wordt in totaal € 60 miljoen uitgetrokken. € 40 miljoen is bestemd voor innovatie en brongerichte aanpak van emissies in de varkenshouderij, € 15 miljoen is bestemd voor innovaties in de pluimveehouderij en € 5 miljoen voor de melkgeitenhouderij. Voor de nertsenhouderij wordt € 8 miljoen gereserveerd voor flankerende maatregelen in het kader van het verbod op de pelsdierhouderij.

Vanwege de gezondheidsrisico’s van hoge fijnstofconcentraties rondom pluimveebedrijven maakt minister Schouten samen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven afspraken met de pluimveesector voor het reduceren van uitstoot van fijnstof. Het kabinet stelt reductie-eisen voor fijnstof van 70% voor nieuwe pluimveestallen en 50% voor bestaande stallen.

Meerjarig innovatie- en investeringsprogramma

De coalitie Vitalisering Varkenshouderij neemt in samenwerking met de overheden het initiatief voor een meerjarig innovatie- en investeringsprogramma voor de Varkensstal van de toekomst. Hiervoor stellen zij, naast de extra rijksmiddelen, de komende jaren minimaal € 40 miljoen beschikbaar.

Het hoofdlijkenakkoord is gesloten tussen het ministerie van landbouw, de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de coalitie Vitalisering Varkenshouderij.

Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, wordt in totaal € 60 miljoen uitgetrokken. € 5 miljoen daarvan is voor de melkgeitenhouderij. - Foto: Jan Willem Schouten
Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen, wordt in totaal € 60 miljoen uitgetrokken. € 5 miljoen daarvan is voor de melkgeitenhouderij. - Foto: Jan Willem Schouten

Meetbare doelen koppelen aan geuroverlast

De brede coalitie Vitalisering Varkenshouderij, bestaande uit de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), Rabobank, VION, ForFarmers, Agrifirm en Topigs Norsvin, zijn positief over het akkoord. Ze benadrukken wel dat het akkoord ook écht tot resultaat moet leiden en dat er zoveel mogelijk overlast wordt teruggedrongen. Ze willen daarom de saneringsregeling zo invullen dat geuroverlast ook direct en daadwerkelijk wordt teruggedrongen door er meetbare doelen aan te koppelen. “Bedrijven die de grootste overlast vormen, moeten ook als eerste in aanmerking komen voor de regeling”, vindt de coalitie. Ze vinden dat in de regeling ook budget beschikbaar moet zijn voor de sloop van stallen, zodat er geen lege stallen achterblijven. Hierover zijn wel toezeggingen gedaan, maar de coalitie zou liever harde afspraken maken om leegstaande stallen te voorkomen.

‘Bedrijven die de grootste overlast vormen, moeten ook als eerste in aanmerking komen voor de regeling’

Bestaande varkensfosfaatplafond behouden

De ketenpartijen vragen van de minister ook duidelijkheid over het fosfaatplafond voor de varkenshouderij, nu er zoveel onrust is over het eventueel verschuiven van fosfaatruimte naar andere sectoren. De varkenshouderij wil het bestaande varkensfosfaatplafond behouden, zodat er perspectief blijft voor toekomstgerichte bedrijven.De regeling wordt in de tweede helft van het jaar verder uitgewerkt. Doelstelling dat de regeling in de loop van 2019 wordt uitgevoerd.

Laatste reacties

 • info36

  Hoeveel geld wordt vrijgemaakt voor de echte overlast in Nederland. Vooral in de grote steden maar ook daarbuiten?

 • el

  Mooie foto@ Hans Banus! Hebben deze varkens uitloop met modderbad?

 • massy

  Toekomstgerichte bedrijven, als je iedere keer weer aan moet passen blijven die er ook niet. dus succes toekomstgerichte bedrijven.Hans bedankt voor de mooie foto.

 • Maya

  Hoppa,Daar gaan ons belastingcenten weer.Eerst laten bouwen en dan weer slopen van ons geld.En de boertjes maar lachen,BINGO.

 • bankivahoen

  Jij had ook mogen bouwen Maya@ kijken hoe het lachen je dan vergaan was. Of proef ik een lichte mate van jaloezie ?

 • kleine boer

  maya leeft van de huursubsidie maar dat vergeet ze hier te melden.....ook van onze belastingcenten

 • Alco

  Nee @bankivahoen.
  Gewoon domheid
  Eerst laten bouwen: Dus zorgen voor werkgelegenheid.
  Dan belastingen betalen.
  Ook zorg voor eigen inkomen.
  En nu kapitaalsvernietiging door zeurders zoals Maya.

 • boerkebrabant

  let maat eens op. de fosfaat productie die vrij komt gaat rechtstreeks naar de rundvee houderij, dan hebben wij ons tafelzlver voor een appel en ei, weggegeven. dank je wel pov, een meerderheid van de varkensboeren, was voor het john van paasen plan. gaat nu ook gebeuren, alleen missen wij de euro s

 • Alco

  @Boerkebrabant.
  Ik probeer met je mee te denken.
  Maar van het tafelzilver snap ik niet.
  De dierrechten zijn nu toch geen goudmijn, of denk je dat daardoor de dierrechten zullen stijgen voor de blijver(uitbreider)
  Wel zie ik veel varkensboeren reikhalzend uitkijken naar de opkoopregeling.
  En minder overaanbod op die markt zal toch beter voor iedereen uitpakken.

 • Tuig

  Boerkebrabant, rechten gaan niet naar de koeien. In de toekomst worden alle sectoren zo geknipt en geschoren. Gewoon minder vee dus.

 • boerkebrabant

  alco. het jhon van paasen plan of mijn idee daarover is het volgende, iedere varkenshouder met varkensrechten krijgt 10% omzetbare rechten. deze kan hij (of niet als ie dat niet wil)op een zelf te bepalen moment aan een rundveehouder verkopen, de prijs daarvan zal vele malen hoger liggen als wat de rechten nu waard zijn, de verkochten rechten kan indien gewenst weer aangekocht worden van stoppende varkenshouders,( die verkopen de 10% rechten ook aan een rundvee houder, en de andere 90% dus aan een varkenshouder, ook die prijs zal dan wel iets stijgen, maar bij lange na niet zo veel als de omzetbare rechten. dit heeft als voordeel dat de stoppende ondernemer meer geld ontvangt, wat vaak nodig is, en de ondernemers die doorgaan ook nog geld overhouden, waar ik nu bang voor ben is dat de rechten voor 125 euro naar de rundvee gaan, en daar schiet de varkenshouderij dus niets mee op


 • Alco

  O. Dat dus door de opkoopregeling te weinig wordt betaald?

 • boerkebrabant

  juist alco, als er dan toch minder varkens moeten komen, hebben we ook graag dat er wel wat geld naar de varkenshouders stroomt, zowel voor de stoppers, want dan is 125 euro en misschien nog een fooi voor de stallen sloop volstrekt onvoldoende,
  en voor de blijvers ook. want als er een miljoen rechten af gaan kan je op je vingers uit tellen dat de overgebleven rechten duurder gaan worden. Dat is niet erg, maar voor de groeiers iets lastiger natuurlijk

 • tennis

  Waarom wel een opkoopregeling voor de varkens en niet voor kalver en pluimveehouders? Twee laatst genoemde moeten voor 2024 gigantische investeringen doen die nooit meer worden terug verdiend. Ook daar staat, bij een aantal, het water tot aan de lippen.

 • C0

  Goed plan boerkebrabant maar dan wel graag voor heel Nederland zodat alle varkenshouders hier wat aan hebben

Laad alle reacties (11)

Of registreer je om te kunnen reageren.