Varkenshouderij

Nieuws

Varkensbedrijven gezocht voor vermindering antibioticumgebruik

De POV is op zoek naar 10 zeugenbedrijven die willen deelnemen aan een tweetal onderzoeksprojecten.

Het doel van de projecten is om een nog verdere daling van het antibioticumgebruik in de sector te behalen. De Gezondheidsdienst voor Dieren gaat een vervolgproject opstarten van het vorig jaar gehouden onderzoek waarbij de kritische succesfactoren van het terugdringen van antibioticumgebruik benoemd zijn. Waarom wordt antibioticumgebruik wel of niet als probleem ervaren en wat heeft een bedrijf nodig om dit te kunnen veranderen?

Een tweede onderzoek, dat uitgevoerd wordt door ZLTO in samenwerking met faculteit Diergeneeskunde, gaat zich richten op coaching van bedrijven die langdurig hoog zitten in het antibioticumgebruik.

Voor deze 2 projecten zoekt de POV 5 bedrijven die in 2016 en 2017 veel antibioticum verbruikt hebben en 5 bedrijven die weinig antibioticum gebruikt hebben. Aanmelden kan via de POV: ljanssen@pov.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.