Varkenshouderij

Nieuws 4 reacties

POV daagt Brabant én Staat voor de rechter

De Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV) daagt de provincie Brabant en de Staat voor de rechter.

De POV vraagt de rechter een aantal Brabantse regels voor de varkenshouderij onverbindend te verklaren. Deze regels zijn volgens de POV juridisch onjuist, onevenredig zwaar en zouden de natuur niet helpen.

Ook de Staat

De brancheorganisatie gaat de strijd over een breed front aan. Het gaat om de Verordeningen Natuurbescherming en Ruimte en om onderdelen van de Crisis- en Herstelwet. Die laatste is een verantwoordelijkheid van de nationale overheid. Daarom is ook de Staat gedagvaard en zal de zaak dienen bij de rechtbank in Den Haag. In de genoemde regelingen zijn onder meer geregeld de staldering, een aangescherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore en ammoniaknormen. De regels zouden onbevoegd zijn vastgesteld, onvoldoende wettelijke basis hebben en in strijd zijn met het hogere recht en met beginselen van behoorlijk bestuur, aldus de POV.

Tot € 1,5 miljoen per bedrijf

Een ander aan grijpingspunt voor de procedure zijn de in de ogen van de POV onevenredig grote gevolgen van de regels voor de varkenshouders. Zij moeten aan bovenwettelijke eisen voldoen. Dat kost € 130.000 tot € 1,5 miljoen per bedrijf. De POV liet dit onderzoeken door Van Dun Advies en Geling Advies. Voor 310 Brabantse varkenshouders zou dit al voor 2020 het einde betekenen, bovendien zou het aantal varkenshouders onder de armoedegrens met 10% stijgen.

Varkenshouders moeten volgens de POV aan bovenwettelijke eisen voldoen. Dat kost € 130.000 tot € 1,5 miljoen per bedrijf. - Foto: Bert Jansen
Varkenshouders moeten volgens de POV aan bovenwettelijke eisen voldoen. Dat kost € 130.000 tot € 1,5 miljoen per bedrijf. - Foto: Bert Jansen

Geen effect voor natuur

De POV benadrukt dat ze voorstander is van verduurzaming, maar niet op deze manier. Ze vindt de verordeningen niet nodig omdat de varkenshouderij zelf al vooruitgang boekt op milieugebied. Bovendien zouden de provinciale maatregelen voor de natuur geen positief effect hebben. De ammoniakemissie zou maar minimaal dalen en de ruimte die gewonnen wordt, gaat naar andere sectoren, zoals het verkeer. “De varkenshouderij wordt door de provincie verantwoordelijk gemaakt voor het oplossen van problemen van andere sectoren”, aldus de POV in haar persbericht hierover. Ze noemt dat “onaanvaardbaar”.

Civiele procedure

Deze dagvaarding is de eerste stap in een civiele procedure van de POV, gevoerd namens alle Brabantse leden van de producentenorganisatie. Ze heeft hiervoor Kneppelhout & Korthals Advocaten uit Rotterdam in de arm genomen.

Laatste reacties

 • Zuperboer

  Respect

 • Flepke

  Jammer dat alles tegenwoordig op deze manier moet.

 • j.h.vonk@home.nl

  We praten alleen met wetboek in de hand met elkaar.
  Om schade claims te voorkomen.
  Dit zijn de gevolgen van de digitale wereld.

 • Sjefo

  Ik denk dat het in grote mate ligt aan rancuneuze bestuurders, Brabant heeft te maken met een links niet agrarisch gezind bestuur, dat links deel moet ruimte maken voor de VVD (industrie) dit was met CDA nooit gelukt .
  Met dank aan Paulie en vd Hout, politiek is nou niet het meest eerlijkste beroep hier heb je beroeps boeven voor nodig , voor wat dat betreft zijn jullie tot op heden geslaagd, nu de rechters nog .
  STELLETJE GEPEUPEL !!

Of registreer je om te kunnen reageren.