Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

KDV: lekker varkensvlees zonder geurtjes uit de stal

De missie van Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV) voor 2018 is onder meer het streven naar lekker vlees, dat met individuele data wordt geborgd.

Dit staat in het jaarverslag 2017.

Dit jaar gaat de keten in 4 stallen in Nederland dagontmesting testen. Door mest dagelijks uit de stal te halen wordt de ontwikkeling van kwalijke gassen voorkomen en niet alleen de uitstoot verminderd, maar ook de luchtkwaliteit in de stal verbeterd. De verwachting is dat in 2019 de emissiewaarden van ammoniak, geur en fijn stof van deze staluitvoering bekend zijn. De Provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel stellen geld beschikbaar voor onderzoek naar dagontmesting als onderdeel van de stal van de Toekomst.

Artikel gaat verder onder het Facebookbericht.

Project Krulstaart

Een optimaal stalklimaat en gezonde dieren is van grote invloed op het slagen van het houden van varkens met lange staarten. Op demobedrijf De Hoeve wordt verder onderzoek gedaan met het project Krulstaart. Afleidingsmateriaal zorgt voor minder staartbijten, maar deze oplossing alleen is lang niet afdoende. Alles moet kloppen: van ventilatie tot dagontmesting en van schoon drinkwater en juist voer tot afleidingsmateriaal.

Betere info over varkensvlees

De keten wil zich ook nadrukkelijk profileren. Daarom wordt dit jaar nieuw communicatiemateriaal ontwikkeld voor slagers. Daarmee kunnen zij hun klanten beter informeren over het varkensvlees van de keten. Boeren krijgen dit jaar ook nieuw materiaal om bezoekers te informeren en enthousiast te maken voor het werk op de boerderij.

Malsheid varkensvlees

Een ander project dat dit jaar wordt gestart is vleeskwaliteit. De keten gaat uitzoeken wat de invloed van genetica is op de smaak en malsheid van het vlees. De eerste resultaten hiervan komen in 2019.

Antibiotica

Terugblikkend op 2017 ziet de keten het als hoogtepunt dat zij er in slaagden varkens te produceren die gegarandeerd een leven lang geen antibiotica kregen. Dat borgt de keten door continu de antibiotica database te volgen van de deelnemende bedrijven. In 2017 werkten 50 bedrijven met elektronische oormerken, dat het slachtblik en oormerk kan vervangen, waardoor individuele dieren zijn te volgen. Het streven is om in 2018 dit aantal te verdubbelen. Naast borging levert de individuele data nieuwe kengetallen op die tot het beste en lekkerste vlees moeten leiden.

Energieneutraal

Deze projecten sluiten allemaal aan bij de missie van KDV. De keten zegt te streven naar een energieneutrale varkenshouderij met aandacht voor het dierenwelzijn, milieu en smakelijk vlees.

Medeauteur: Judith Waninge

Eén reactie

  • massy

    Maar wel die berengeurtjes toch jammer.

Of registreer je om te kunnen reageren.