Varkenshouderij

Nieuws

Biggensterfte verder reduceren met focusgroep

De nieuw opgerichte Focusgroep Bigvitaliteit gaat zich richten op de praktische invulling van de overlevingskansen van biggen in de kraamstal.

Hiervoor wordt een beslisboom en een nieuw kengetal overlevingsindex ontwikkeld. De focusgroep, bestaande uit dierenartsen, experts van mengvoerbedrijven en fokkerijorganisaties gaan de verbinding leggen tussen praktijk, onderzoek en beleid op het thema bigvitaliteit. De focusgroep gaat met de beslisboom een instrument ontwikkelen waaruit de belangrijkste punten op het bedrijf liggen om vitalere biggen te produceren.

Het blijkt vaak dat extra maatregelen voor vitalere biggen gepaard gaan met extra arbeid. Een rekenmodel, waar de focusgroep aan werkt moet deze extra arbeid doorrekenen in het rendement op het bedrijf. De overlevingsindex is een bundeling van kengetallen om de bigoverleving onderling met ander bedrijven te kunnen vergelijken.

Checklist Bigvitaliteit

Het onderzoeksproject bigvitaliteit heeft begin 2018 tot een checklist Bigvitaliteit geleid. Deze checklist is een praktisch hulpmiddel voor zeugenhouders om stappen te zetten in het terugdringen van biggensterfte. Met de beslisboom en het kengetal overlevingsindex wordt er in de varkenshouderij verder gewerkt naar vitalere biggen en minder biggensterfte. De eerste resultaten van de focusgroep worden aan het eind van dit jaar verwacht.

Of registreer je om te kunnen reageren.