Varkenshouderij

Nieuws

Varkensprijzen buigen onder enorme druk

Zowel in Duitsland als in Nederland gaan de varkensprijzen omlaag.

Onder de forse prijsdruk die zich in steeds meer landen laat gelden, gaan in Nederland en nu ook Duitsland de varkensnoteringen omlaag. Afgelopen week wisten de Duitse prijzen nog stabiel te blijven, maar dat wreekt zich nu. De Vereinigungspreis van de Duitse producentenvereniging VEZG levert met 5 cent erg veel in en komt zo op € 

1,37 per kilo geslacht gewicht te staan.

Tönnies en Vion hanteren varkensprijs van € 1,37

Naast de prijs van VEZG gaan de noteringen van de Duitse slachters in hetzelfde tempo mee omlaag. Zowel bij Tönnies als Vion GmbH wordt eveneens een varkensprijs van € 1,37 gehanteerd. Dit terwijl de Duitse varkenshoudersorganisatie ISN begin deze week nog sprak over evenwicht in vraag en aanbod.

Moeizame vleeshandel

Het blijkt eens te meer dat de moeizame vleeshandel en teruglopende prijzen voor verschillende deelstukken een zo grote invloed hebben dat de varkensprijzen niet langer overeind gehouden kunnen worden. Daarnaast lijkt het aanbod inderdaad niet al te groot, maar vallen deze en komende week slachtdagen uit. En ook het weer wilde nog niet al te vlot de goede kant opgaan.

In Nederland spelen dezelfde factoren een rol en zien we al wat langer dat de prijsdruk toeneemt. Na de correctie van 3 cent die door DCA en Vion werd doorgevoerd, is het dan ook geen wonder dat woensdag 2 mei ook enkele noteringen bij andere bedrijven wat verder zakten.

Van Rooi Meat houdt prijs gelijk

Van Rooi Meat zag nog de mogelijkheid zijn notering gelijk te houden en rekent in week 18 weer met € 1,33 per kilo geslacht gewicht. Bij Compaxo kon men volstaan met een prijscorrectie van 1 cent. De notering van dit bedrijf is € 1,24. Ook bij Pali Group ging de prijs met 1 cent omlaag, hier kwam de notering uit op € 1,35.

Prognose: prijsdruk.

Foto

  • Van Rooi Meat zag nog de mogelijkheid zijn notering gelijk te houden en rekent in week 18 weer met € 1,33 per kilo geslacht gewicht. Bij Compaxo en Pali Group kon men volstaan met een prijscorrectie van 1 cent. - Foto: Henk Riswick

    Van Rooi Meat zag nog de mogelijkheid zijn notering gelijk te houden en rekent in week 18 weer met € 1,33 per kilo geslacht gewicht. Bij Compaxo en Pali Group kon men volstaan met een prijscorrectie van 1 cent. - Foto: Henk Riswick

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen

Of registreer je om te kunnen reageren.