Varkenshouderij

Nieuws

POV: maak bezwaar tegen verlaging geurreductie

POV roept varkenshouders op om bezwaar te maken tegen de verlaagde geurreducties van gecombineerde luchtwassers.

Het voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ligt tot 30 mei ter consultatie. Varkenshouders kunnen tot die datum bezwaar maken. Hiervoor heeft de POV een voorbeeldbrief opgesteld.

Geurbeleid

POV-belangenbehartigers, agrarische adviesbureaus en een afvaardiging uit de klankbordgroep fabrikanten van luchtwassers roepen staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een gezamenlijke brief op om de voorgenomen wijzigingen in het geurbeleid in de veehouderij op te schorten. “Naar onze mening is het prematuur, onzorgvuldig en onevenredig om de geurreductiepercentages van combiluchtwassers gelijk te stellen met enkelvoudige luchtwassers”, aldus de organisaties in hun brief. De partijen maken bezwaar en roepen varkenshouders op dit ook te doen.

Artikel gaat verder onder de tweet.

Aanscherping emissiefactoren

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is van plan de emissiefactoren voor geur van gecombineerde luchtwassers fors aan te scherpen. Dit naar aanleiding van een rapport van de Wageningen UR waaruit bleek dat de geuremissie tegenvalt.

Of registreer je om te kunnen reageren.