Varkenshouderij

Nieuws

Onjuist beeld van varkensgezondheid

De werkelijke situatie van ziektegevallen op varkensbedrijven in Nederland ligt genuanceerder dan Varkens in Nood (VIN) heeft gemeld in het rapport ‘Ziek van de intensieve veehouderij’.

Naar aanleiding van het rapport dat VIN onlangs publiceerde heeft de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) de Gezondheidsdienst voor Dieren(GD) gevraagd dit rapport te controleren op waarheden.

Eindconclusie mist link met werkelijke situatie

De GD geeft aan dat de genoemde feiten en data in het rapport van VIN wel kloppen, echter mist in de eindconclusie een relatie met de werkelijke situatie op de Nederlandse varkensbedrijven. In de eindconclusie zouden de varkens massaal ziek zijn door de omstandigheden waarin ze leven, maar uit analyses van de GD bij de verschillende ziektes blijkt deze relatie niet aantoonbaar. De ziektegegevens van de Nederlandse varkensbedrijven worden in de basismonitoring varkensgezondheid op een transparante manier vastgelegd.

Het is niet zo dat er geen punten zijn ter verbetering van de diergezondheid en welzijn van de varkens, aldus de POV die tevens aangeeft dat het streven naar een ziektevrije varkenshouderij echter niet realistisch is.

Meer onderzoek

De POV wil diergezondheid en dierenwelzijn in de varkenshouderij op een nog hoger plan tillen. Samen met ketenpartners is hiervoor de ’Onderzoeksagenda Varkenshouderij’ opgesteld waarin prioriteiten zijn aangebracht op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. De POV pleit ervoor om in samenwerking met het ministerie van LNV diepgaander onderzoek op te zetten met cijfers en acties vanuit de basismonitoring.

Of registreer je om te kunnen reageren.