Varkenshouderij

Nieuws

Pekela is te streng voor intensieve veehouderijen

De Raad van State (RvS) heeft de gemeente Pekela teruggefloten. Het nieuwe bestemmingsplan is te streng voor intensieve veebedrijven.

De Groningse gemeente legt in het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied Pekela’ zulke strenge eisen op aan intensieve veehouderijen wat betreft de geurbelasting dat uitbreiding van individuele veehouderijen feitelijk onmogelijk is geworden. Hiermee gaat Pekela te veel ver in de ogen van de RvS.

Pekela handelt hiermee in strijd met de landelijke Wet geurhinder en veehouderij die minder strenge eisen stelt. De gemeente krijgt van de RvS een half jaar de tijd om het bestemmingsplan aan te passen.

Verzoek voor plaatsen mestbassin

In de zaak die was aangespannen door twee veehouders en LTO Noord bleek daarnaast dat de gemeente niet goed was omgegaan met de belangen van een van de veehouders. De veehouder vond het onterecht dat de gemeente Pekela geen beslissing had genomen over zijn verzoek een mestbassin te mogen plaatsen aan de Parallelweg.

Volgens de gemeente was de reden daarvan dat er in diezelfde tijd een nieuwe visie mestopslag buitengebied Pekela en Veendam gewerkt werd. Volgens de RvS kwam de veehouder met een concreet initiatief bij de gemeente en had men de ruimtelijke aanvaardbaarheid van dat plan voor het mestbassin moeten beoordelen. Dat is niet gedaan en daarmee zijn de belangen van de boer geschaad. De gemeente dient zich alsnog te buigen over het verzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.