Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Komst varkensbedrijf Brabants Zeeland dichterbij

De komst van een nieuwe varkenshouderij met plaats voor een kleine 11.000 vleesvarkens en ruim 6.000 gespeende biggen in de Brabantse plaats Zeeland lijkt een stap dichterbij gekomen.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Toch heeft B&W van de gemeente Landerd nog wel wat huiswerk voor het echt zover is.

Het rechtscollege boog zich over een omgevingsvergunning en een milieuvergunning die B&W van de gemeente Landerd hebben verleend voor de bouw en het in werking hebben van een nieuwe varkens- en biggenstal aan de Schuifelenberg in Zeeland. Beide vergunningen zijn aangevraagd door een varkenshouder die op dit moment een varkenshouderij elders in Zeeland exploiteert. Het is de bedoeling om die varkenshouderij te verplaatsen naar de nieuwe locatie.

Vrees voor toename stankoverlast en gezondheidsrisico‘s

Tegen beide verleende vergunningen is een aantal inwoners van Zeeland in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Nadat ze in januari vorig jaar door de rechtbank Oost-Brabant in het ongelijk waren gesteld.

Omwonenden vrezen stankoverlast van de nieuwe varkenshouderij. Volgens hen is er al veel stankoverlast en zal dat door de nieuwbouw alleen maar meer worden. Daarnaast stellen bezwaarmakers dat het geuronderzoek niet deugt en is de beoordeling van dat onderzoek door het gemeentebestuur ook onjuist is.

Ook zijn de bezwaarmakers bang voor gezondheidsrisico’s en zijn ze van mening dat er geen maatschappelijk draagvlak bestaat voor – een in hun ogen – grote nieuwe varkenshouderij.

Woning onterecht buiten geurrapport gehouden

De RvS was het eens met de zienswijze van de rechtbank Oost-Brabant, alle bezwaren van de omwonenden werden afgewezen, op een na. Volgens de RvS had de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat een woning aan de Spiestraat in Langenboom buiten het geurrapport kon worden gehouden. Volgens de RvS blijkt uit niets dat deze woning als een agrarische bedrijfswoning moet worden beschouwd.

B&W van Landerd krijgt 12 weken om de achtergrondbelasting van deze woning te beoordelen en vervolgens het bestaande besluit nader te motiveren of een nieuw besluit te nemen. Hierna zal de RvS een definitief oordeel vellen.

Eric Beukena

Laatste reacties

  • eja

    Kan de initiatiefnemer deze woning niet kopen?
    Dan ben je van het gedonder af!!

  • Heromar1

    vertrekken naar het buitenland binnen 6 weken de bouwvergunning rond.

Of registreer je om te kunnen reageren.