Varkenshouderij

Nieuws

Belgische varkenssector lanceert PRRS-plan

Om PRRS op varkensbedrijven onder controle te krijgen, lanceert de Belgische varkenshouderij een PRRS-programma.

Doel van het meerjarenplan is dat elk bedrijf een PRRS-status verwerft. Dit in samenwerking met Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

Plan per schakel in varkenssector

In het plan krijgt elke schakel van de sector een specifiek plan. Op KI- of opfokbedrijven wordt de status in beeld gebracht met een analyse hoe PRRS het best kan worden aangepakt. Het beheersen van het PRRS-niveau op het bedrijf en het verkrijgen van een negatieve berenstapel heeft direct een positief effect op vleesvarkensbedrijven. Op vleesvarkensbedrijven circuleert het virus vaak op de biggenafdeling, waardoor de infectie op het gehele bedrijf in stand wordt gehouden. Na een bedrijfsanalyse wordt samen met de bedrijfsdierenarts een behandelplan opgesteld om deze cyclus te doorbreken.

Financiële steun

Bedrijven kunnen gebruik maken van een financiële tegemoetkoming van het Sanitair Fonds voor de PRRS-analyses. Voor Fokbedrijven gaat het om € 6 per Elisa-test (antistoffen) en € 25 per PCR-test (virus). Vleesvarkensbedrijven kunnen € 8,05 voor een Elisa-test vergoed krijgen en € 29,05 voor een PCR-test.

Of registreer je om te kunnen reageren.