Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Wageningen in EU-referentiecentrum dierwelzijn

Wageningen Livestock Research maakt onderdeel uit het Europese referentiecentrum dierwelzijn.

De Europese Commissie heeft begin maart het eerste Europese referentiecentrum voor dierwelzijn aangewezen. Wageningen Livestock Research maakt samen met het Duitse Friedrich-Loeffler Institut en het Department of Animal Science van de Universiteit van Aarhus (Denemarken) deel uit van het consortium.

Couperen van staarten

Het referentiecentrum richt zich vooral op het welzijn van varkens op basis van de geldende varkenswetgeving. Eerste actiepunt is het vinden van een oplossing voor het couperen van staarten. Het Centrum gaat technische en wetenschappelijke ondersteuning bieden aan de lidstaten bij de controles op naleving van bestaande wetgeving.

Het Ministerie van landbouw draagt financieel bij aan de Nederlandse inzet. De toekenning van het centrum aan de instituten wordt om de 5 jaar herzien.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.