Varkenshouderij

Nieuws

Inspectie SZW start controles varkensbedrijven

De Inspectie SZW, voorheen bekend als de Arbeidsinspectie, begint de komende periode met het controleren van arbeidsomstandigheden op varkensbedrijven.

Dat maakt de inspectiedienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend. Bij de controles zal onder meer aandacht zijn voor het stalklimaat (stof), veiligheid van elektrische installaties, emissie van dieselmotoren en inrichting van het erf (waaronder silo’s).

Magazine

Om varkenshouders en andere belanghebbenden te informeren, brengt de dienst een online magazine uit. Daarin is informatie te vinden over de arbeidsomstandigheden en beroepsgerelateerde ziekten in de varkenshouderij. Over enkele weken krijgen alle varkenshouders een gedrukt exemplaar van het magazine toegezonden. Lees meer over de aanstaande inspecties.

Of registreer je om te kunnen reageren.