Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Allianz moet schade door storm wel vergoeden

Boeren die een brand-/stormverzekering bij Allianz hebben, kunnen hun schade als gevolg van de storm op 23 juni 2016 vergoed krijgen.

De meeste schade werd tijdens die storm veroorzaakt door enorme hagelstenen als gevolg van een supercel, het zwaarste type onweer. De polisvoorwaarden van Allianz zijn zodanig opgesteld dat de schadedekking ook onder een brand-/stormverzekering van Allianz valt, dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam. Dit in tegenstelling tot collega-verzekeraar Interpolis.

Stormschade is gedekt

Een varkenshouder uit het Brabantse Sterksel heeft zich beroepen op zijn polis om zijn schade vergoed te krijgen. Allianz vond echter dat de schade is veroorzaakt door de extreme hagel tijdens de storm. Alleen een hagelverzekering zou dan gelden.

De rechtbank in Rotterdam stelt echter dat in de dekkingsomschrijving van de verzekering staat dat schade als gevolg van storm gedekt is. Onder storm wordt verstaan: wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde. Uitsluitingsgronden zijn er niet in de polis opgenomen. Volgens de rechtbank kan de storm – met windsnelheden van soms 24 meter per seconde – gezien worden als een mogelijke oorzaak van de geleden schade.

Interpolis heeft andere verzekeringsvoorwaarden

De verwijzing door Allianz naar andere rechterlijke uitspraken tegen collega-verzekeraar Interpolis waarbij er niet betaald hoefde te worden, schuift de rechtbank terzijde. In die gevallen had de verzekeraar andere verzekeringsvoorwaarden. Daarin werd expliciet vermeld dat ‘schade die tijdens de storm door inslag van hagel is ontstaan’ niet gedekt wordt door een storm- of brandverzekering, stelt de rechtbank.

Allianz moet daarom de Brabantse varkenshouder ruim € 75.000 betalen voor schade die de boer leed tijdens het noodweer op 23 juni 2016.

Eén reactie

  • contra-expert

    Een gedachte die bij mij opkomt. Gegeven het -gebleken- grote verschil in dekking van de "Interpolis-stormverzekering" tegenover die van Allianz, hoe dient dan het advies te worden gekwalificeerd van de assurantieadviseur, laten we zeggen de Rabo-bank verzekeringsadviseur, die het Interpolis-product heeft geadviseerd? Kom je weg met een advies -of automatische keuze- om een verzekering te adviseren die forse (en daadwerkelijk) gerealiseerde risico's ongedekt laat? Wie heeft hier een steek laten vallen in de eerlijke vergelijking van standaardbepalingen in de verzekeringsovereenkomst?

Of registreer je om te kunnen reageren.