Varkenshouderij

Nieuws 8 reacties

Geen omgevingsvergunning, wel € 100.000 kwijt

Een varkenshouder moet € 100.000 aan leges betalen, terwijl de vergunning niet wordt verleend.

Een vergunning aanvragen voor een groot nieuw bedrijf brengt stevige legekosten met zich mee, ook als uiteindelijk de vergunning niet eens wordt verleend.

Die harde realiteit kwam kortgeleden weer eens aan het licht toen bij varkenshouder Thomas Verhagen een rekening van de Brabantse gemeente Meierijstad op de deurmat viel. Hij werd verzocht € 100.000 over te maken in verband met de kosten die gemeente heeft gemaakt voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Stalderingseisen

Verhagen wil een stal bouwen voor 18.000 vleesvarkens in Nijnsel. Nadat hij een voorlopige vergunning had gekregen, werd in december 2017 de definitieve vergunning door de gemeente toch geweigerd. Het wrange voor Verhagen is dat hij eigenlijk tijdens de jarenlange procedure steeds voldeed aan de gestelde eisen. Twee keer stelde de Raad van State hem zelfs al in het gelijk.

Uiteindelijk besloot de gemeenteraad – ook onder grote maatschappelijke druk – de vergunning te weigeren, omdat Verhagen niet voldaan heeft aan het nieuwe stalderingsbeleid van provincie Noord-Brabant dat sinds juli 2017 geldt. Hij heeft elders geen stallen gesloopt ten behoeve van de nieuwbouw. Nog wranger is dat Verhagen op basis van de lopende procedure in aanmerking had kunnen komen voor ontheffing van de provincie van die stalderingseis.

‘De gemeente had toegezegd met mij in gesprek te gaan over een mogelijk alternatief. Daar heb ik nog niets van gehoord’

Dat er een stevige legesrekening van de gemeente zou komen was Verhagen wel bekend. “Ik wist wel van die legeskosten, maar het is wel op een heel onhandig moment. De gemeente had toegezegd met mij in gesprek te gaan over een mogelijk alternatief. Daar heb ik nog niets van gehoord. Dit voelt eigenlijk als het intrekken van die handreiking.”

Volgens de gemeente Meierijstad is er niets vreemds aan de rekening van € 100.000 een ton die Verhagen heeft ontvangen. Op basis van de legesverordening is men namelijk leges verschuldigd voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een omgevingsvergunning, niet voor het al of niet krijgen van die vergunning aldus een woordvoerder van de gemeente Meierijstad.

‘Het is niet de bedoeling dat gemeentes er aan verdienen’

De hoogte van de heffing is gebaseerd op de bouwkosten van de aanvraag aan de hand van een door de gemeenteraad vastgestelde bouwkostenlijst. In het geval van Meierijstad wordt uitgegaan van € 341 per vierkante voor een varkensstal.

Ook de VNG bevestigd dat het puur gaat om de kosten voor de behandeling van de vergunningaanvraag. Of die vergunning er uiteindelijk komt speelt daar bij geen rol. “Wel is het uitgangspunt dat het in rekening gebrachte bedrag puur de kosten moet dekken. Het is niet de bedoeling dat gemeentes er aan verdienen”, aldus een VNG-woordvoerder.

Teruggaafoptie

Wel staat bij de meeste gemeentes een teruggaafoptie in de legesverordening. Dat kan verschillen omdat iedere gemeente zijn eigen verordening heeft. Als een vergunning niet wordt verleend, worden niet alle kosten in rekening gebracht. Voor de gemeente Meierijstad gaat dat om een kwart van de kosten. Dus de € 100.000 die Verhagen moet betalen is 75% van de totale kosten die gemeente heeft gemaakt.

Of Verhagen in beroep gaat tegen deze heffing kan hij nog niet zeggen. “Ik ben met mijn advocaat nog aan het overleggen wat ons nu te doen staat.”

Laatste reacties

 • gradje1966@

  Als je een normale omvang aan vraagt krijg je een normale rekening .
  Dit is weer een types varkens mentaliteit ik ik en de rest kan stikken
  Ik heb geen medelijden met zo n persoon . met deze omvang kan men wel 5 gezinsbedrijven maken.

 • Vhouder

  eerst de grote uithangen nou ook de grootste rekening betalen

 • WT

  hoogmoed komt voor de val

 • Tinus1

  Of het te groot is is een andere discussie, het is belachelijk hoe overheid omgaat met ondernemers (die voor algemeen belang moesten vertrekken en al 10 jaar zitten te wachten), al waren het er 3000, dan was er nog commotie geweest. Er loopt een groepje rond in Brabant die alles loopt te verzieken, mensen tegen elkaar op te zetten en te frustreren en alles kapot te maken, en dat zijn iedere keer dezelfde groep mensen.

 • farmerbn

  Raar dat je én leges moet betalen én gemeentelijke belastingen. Stel je voor dat niemand een vergunning aanvraagt, dan zitten de ambtenaren zonder salaris. In Frankrijk hebben we nooit leges betaald. Daar zijn ze blij met ondernemers die de economie aanjagen.

 • A1967

  Farmerbn# helemaal gelijk. Wat ze onderzoeken zijn voornamelijk hun zelf ingestelde regelgeving, als de gemeente de regels eenvoudiger maakt zijn de kosten ook lager. Dit staat bovendien helemaal los van de omvang.

 • wienbemelmans

  wat een raare mentaliteit van gradje 1966@ en Vhouder wat hebben ze zelf
  gepresteerd.?????? Volgens mij afgunst.

 • fietskip

  Wel een beetje raar, volgens ik begrepen heb heeft hij meegewerkt om ergens anders heen te gaan en later ineens verandert de gemeente van mening en werkt alleen maar tegen en stuurt dan ook nog daarvoor een grote rekening???
  Dit lijkt me toch wel een beetje op arrogantie te lijken.
  Als je dan kijkt dat de Provincie Brabant wil dat je over een jaar of twee allemaal een nieuwe vergunning moet aanvragen. Waarvan je dan niet eens weet of je hem krijgt kijkende naar deze situatie maar dan wel een dikke rekening krijgt gepresenteerd.
  Ik krijg daar toch wel een wrang gevoel bij!!!!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.