Varkenshouderij

Nieuws

Varkensmarkt 2019 blijft erg onvoorspelbaar

De economische vooruitzichten voor de varkenssector voor 2019 laten zich lastig te voorspellen.

“2019 kan in het slechtste geval net zo slecht worden als 2018 en in het gunstigste geval net zo goed als 2016.” Dit zei Robert Hoste, varkenseconoom bij Wageningen Economic Research, tijdens de presentatie van de landbouwinkomens 2018. Volgens Hoste zal veel afhangen van waar China zijn varkensvlees gaat importeren om zijn tekorten af te dekken. Uit Europa, nu goed voor 10% van de Chinese varkensvleesimport, uit Brazilië of uit de Verenigde Staten, nu sterk beperkt vanwege het handelsconflict, waarover beide landen nu over varkensvlees onderhandelen.

Economisch dramatisch jaar

2018 was voor de varkenssector een economisch dramatisch jaar: het gemiddelde bedrijfsinkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje) wordt geraamd op € 26.000 op vleesvarkensbedrijven en € -86.000 op zeugenbedrijven. In 2017 bedroegen de bedrijfsinkomens € 72.000, respectievelijk € 200.000.

Warme sanering

In Nederland zal komend jaar de warme sanering in overlastgebieden starten. Hiervoor is € 120 miljoen gereserveerd. De vraag is hoeveel bedrijven hier gebruik van zullen maken en stoppen, hoeveel varkensrechten definitief uit de markt worden gehaald en welk effect dit zal hebben op de omvang van de varkensstapel. Op de Europese varkensvleesproductie en varkensprijs zal het evenwel weinig effect hebben. Daarvoor is het Nederlandse aandeel (8% van de EU-productie en 6% van de EU-slachtingen) te gering.

Toename EU-zeugenstapel

Overigens neemt de EU-zeugenstapel nog steeds toe. Volgens Hoste een niet gewenste ontwikkeling. “De EU-zeugenstapel zou eigenlijk moeten dalen om de productiviteitstoename te compenseren. Het mooiste is als Europa produceert voor Europa. En voor de vierkantsverwaarding poten, snuiten en oren exporteren. Bijvoorbeeld naar China.”

Of registreer je om te kunnen reageren.