Varkenshouderij

Nieuws 2 reacties

Rechtbank: omwonenden varkensbedrijf wel belanghebbend

Rechtbank Limburg heropent de rechtszaak die omwonenden hadden aangespannen tegen de uitbreiding van de varkenshouderij van maatschap Van Kempen in Leunen.

De meervoudige kamer van de rechtbank neemt de verdere behandeling op zich. Daarmee is is in elk geval duidelijk dat een of meerdere van de bezwaarmakende buurtbewoners door de rechter wordt aangemerkt als belanghebbende.

Eind oktober was er een zitting over deze zaak. Die ging uitsluitend om het bepalen van de belanghebbendheid van de 4 omwonenden bij de uitbreiding van het varkensbedrijf. Voor allen geldt dat ze minstens op 850 meter afstand wonen en geen direct uitzicht op de stal hebben of geluiden uit de stal kunnen horen. Daarmee spitst de zaak zich toe op eventuele geurhinder van de bedrijfsuitbreiding.

Zaak wordt heropend

Ondanks dat het lastig zal zijn aan te tonen welke gevolgen die ene nieuwe stal in een gebied met vele varkenshouderijen heeft op de woonomgeving, ziet de rechtbank toch voldoende aanknopingspunten om de zaak te heropenen. De motivering van de rechtbank is nog niet bekend. Zowel advocaat Peter Goumans die de varkenshouder vertegenwoordigd, als de omwonenden zijn alleen op de hoogte gesteld van de beslissing, zonder motivering.

‘Andere varkensbedrijven staan dichterbij huizen’

Volgens Goumans dient de rechter alleen te kijken naar de feitelijke gevolgen van de nieuwe stal voor de woon- en leefsituatie van de omwonenden. In zijn ogen is negatieve invloed van die stal uitgesloten, omdat de omwonenden relatief ver van de geplande stal af wonen. Andere varkensbedrijven staan dichterbij de huizen van de omwonenden. Goumans acht het dan ook niet uitgesloten dat de meervoudige kamer die de zaak nu gaat oppakken alsnog tot het oordeel komt dat de bezwaarmakers geen belanghebbenden zijn. Het is nog niet bekend wanneer er een nieuwe zitting gepland wordt.

Laatste reacties

  • Snel

    de Nederlandse rechts-spraak is links aan `t worden

  • Vhouder

    als 850 meter al niet meer voldoende is

Of registreer je om te kunnen reageren.