Varkenshouderij

Nieuws

Nieuw gebruiksmerk maakt slachtblik overbodig

Zeugen die vanaf 1 januari worden toegevoegd aan de zeugenstapel mogen alleen nog gemerkt worden met een gebruiksmerk dat is erkend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bij deze varkens is het daarna niet meer toegestaan om bij afvoer naar het slachthuis een derde oormerk (een slachtblik) in te brengen.

Slachtblik overbodig

Een nieuw gebruiksmerk dat voorzien is van het UBN-nummer van het zeugenbedrijf maakt het slachtblik overbodig en beperkt het aantal ingrepen bij zeugen. Dat meldt de Producenten Organisatie Varkenshouderij in een persbericht.

De ontwikkelde gebruiksmerken met het UBN-nummer van het zeugenbedrijf zijn inmiddels getest en erkend als officieel merk waarmee het varken naar een slachthuis kan worden afgevoerd. Drie leveranciers (Schippers-Bladel, Hut en Merko) hebben dit merk inmiddels opgenomen in hun assortiment. Deze merken zijn vanaf nu te bestellen. De POV adviseert zeugenhouders de nieuwe erkende gebruiksmerken zo snel mogelijk te bestellen en te gebruiken om de instromende (opfok)zeugen te merken.

Twee ingrepen aanbrengen

Op grond van de regelgeving ter bescherming van het dierenwelzijn is het toegestaan om twee ingrepen in het kader van identificatie en registratie (I&R) aan te brengen. In de praktijk hadden zeugen, gelten en beren die naar de slacht gingen op basis van de huidige regelgeving al twee merken. Daar kwam op het einde van de rit nog een extra slachtblik bij. Dat is vanaf 1 januari 2019 dus niet meer toegestaan.

Uitfaseringstraject

De sector heeft de afgelopen jaren vrijstelling gekregen voor het toepassen van een gebruiksmerk voor zeugen als derde ingreep naast het I&R-merk en het slachtblik.

Met het ministerie van LNV en de NVWA is overeenstemming bereikt over een ‘uitfaseringstraject’ waardoor op het toepassen van een derde identificatiemerk geen handhaving heeft plaatsgevonden in de afgelopen 2 jaar. Zeugen die voor 1 januari 2019 voorzien zijn van een niet erkend bedrijfsmerk dienen bij afvoer in de toekomst naar het slachthuis nog steeds voorzien te worden van een slachtblik. Daarvoor blijft een aantal van maximaal 3 ingrepen toegestaan. De voorraad slachtblikken kan worden afgestemd op de nieuwe situatie.

Verdere eisen

  • Bij afvoer naar het slachthuis dient het UBN op het gebruiksmerk overeen te komen met het UBN waarop het varken op dat moment aanwezig is.
  • Specificaties van het gebruiksmerk komen overeen met de specificaties van het I&R-merk, echter het gebruiksmerk is wit om duidelijk onderscheid te krijgen met het I&R-merk.
  • Het is door de leveranciers ook mogelijk om een erkenning te krijgen van RVO.nl voor gebruiksmerken met een RFID chip.
  • Bij verlies van het gebruiksmerk dient de houder van het dier een nieuw merk aan te brengen.
  • De varkens voorzien van een gebruiksmerk mogen niet meer voorzien worden van een klopmerk. Door het inbrengen van het gebruiksmerk is het maximum van 2 identificatie ingrepen bereikt.

Of registreer je om te kunnen reageren.