Varkenshouderij

Nieuws

Agrofoodpluim voor varkenshouder Van der Meijden

Het varkensbedrijf van Kees van der Meijden is onderscheiden met de maandelijkse Agrofoodpluim van provincie Noord-Brabant.

Na een grote brand in 2013, waarbij 3 stallen in rook opgingen en 5.000 varkens omkwamen, investeerde Van der Meijden in een innovatief stalsysteem. De varkenshouder zette in op het bouwen van de brandveiligste stal van Europa, met oog voor het reduceren van overlast door fijn stof en geur.

Lees meer over het bedrijf van Van der Meijden

Kraamstal met gekoelde mestpan

Van der Meijden werkt in de kraamstal met een gekoelde mestpan. Daarin worden mest en urine opgevangen en gekoeld naar 15 graden. De ammoniakreductie van de mestpan is 85%. Dat maakt een luchtwasser overbodig. Het systeem heeft een officiële RAV-erkenning. De uitstoot is vastgesteld op 1,27 kilo ammoniak per kraamhok per jaar.

Perspectief voor de toekomst

Anne-Marie Spierings, gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant, beloont het varkensbedrijf in december met een Agrofoodpluim. “De combinatie van mestkoeling en een mestpan is uniek in Nederland. Deze ondernemers bieden de sector perspectief voor de toekomst”, zegt ze.

Aanmoedigingsprijs

De Agrofoodpluim is de aanmoedigingsprijs voor een goed initiatief of resultaat, dat een bijdrage levert aan veilig, gezond en duurzaam voedsel voor iedereen.

Of registreer je om te kunnen reageren.