Varkenshouderij

Nieuws

Zeugenhouder teert in op rekening-courant

Lage biggenprijzen en gestegen voerkosten drukken op de rekening-courant van zeugenhouders. Rabobank is voorzichtig positief voor volgend jaar.

De Nederlandse zeugenhouder kampt al langere tijd met lage biggenprijzen. In combinatie met een stijging van de voerkosten met 7% zorgt dit voor grote druk op de rekening-courant van bedrijven. De buffer die in 2016-’17 is opgebouwd, dekt op de meeste bedrijven de verminderde inkomsten nog. Toch ziet Rabobank in de kwartaalupdate dat bij een aantal zeugenhouders problemen ontstaan. 2018 zal volgens de bank 15% onder het langjarig gemiddelde uitkomen.

Gemiddelde voerwinst varkenshouder

Vleesvarkenshouders hebben nauwelijks ingeteerd op hun rekening-courant, omdat de lage biggenprijs de lagere vleesprijs en hogere voerkosten deels compenseert. Hierdoor lijkt dit jaar een gemiddeld voerwinstjaar worden.

Voor 2019 is de bank voorzichtig positief. De Europese varkensvleesexport krijgt steeds meer te maken met concurrentie uit de Verenigde Staten, Rusland en Brazilië. Rusland wordt op korte termijn zelfvoorzienend en zal zich ook gaan richten op export.

Chinese varkensvleesproductie en -import nemen toe

De Chinese varkensvleesproductie neemt toe, maar kan de inlandse vraag niet voldoende dekken. Daarnaast worstelt China met de Afrikaanse varkenspest. De Europese export ligt dit jaar op het volume van 2017, de prijzen zijn echter 13% lager.

De verwachting is dat China volgend jaar meer varkensvlees gaat importeren.

Onduidelijk is hoe de verhoudingen tussen China, de VS en Rusland eruit gaan zien.

Of registreer je om te kunnen reageren.