Varkenshouderij

Nieuws

Stichting KPV wordt Kennis Platform Varkenshouderij

Een naamswijziging, een nieuw bestuur en een breder takenpakket. Bij stichting KPV worden de nodige veranderingen doorgevoerd. Beleidsadviseur Antoon Sanders vertelt erover.

Stichting Kwalitatief Personeel in de Varkenshouderij werd in 2011 opgericht. De 3 pijlers onder de stichting waren:

  • Opleiden en trainen
  • Werven en binden
  • Goed werkgeverschap

Nu de stichting haar naam heeft veranderd in Kennis Platform Varkenshouderij wordt een 4e pijler toegevoegd:

  • Kennisontwikkeling

De naamswijziging is onlangs al doorgevoerd, zo vertelt Antoon Sanders, beleidsadviseur van de stichting. “We hebben er nu nog weinig aandacht aan besteed. Begin 2019 zullen we actief gaan communiceren. Maar onze website is al aangepast.”
Lees verder onder de foto

Antoon Sanders, beleidsadviseur van KVP: "Nieuwe onderzoekresultaten en opgedane kennis wordt via ons platform verspreid onder de boeren." - Foto: ZLTO
Antoon Sanders, beleidsadviseur van KVP: "Nieuwe onderzoekresultaten en opgedane kennis wordt via ons platform verspreid onder de boeren." - Foto: ZLTO

Stichting KVP organiseert trainingen en cursussen voor ondernemers en medewerkers in de varkenshouderij en heeft de afgelopen jaren diverse onderzoeksprojecten opgezet. Het takenpakket van de stichting wordt verbreed.

“We gaan meer inzetten op de ontwikkeling van kennis en innovatie en zoeken de verbinding met partijen als Wageningen UR en Nevedi. Nieuwe onderzoekresultaten en opgedane kennis wordt via ons platform verspreid onder de boeren”, aldus Sanders.

Kennis Platform Varkenshouderij is een stichting van en voor boeren. Volgende week wordt een nieuw bestuur gepresenteerd tijdens een officiële aftrapbijeenkomst. Sanders wil de namen van de 7 bestuurskandidaten nog niet prijsgeven. “Dat vind ik nog te vroeg. We hebben nog een bestuursfunctie vacant. De voorzitter wordt iemand uit het POV-bestuur”, zo vertelt hij.
Lees verder onder de video

KPV werkt nauw samen met POV, maar is autonoom

De stichting gaat nauw samenwerken met de Producenten Organisatie Varkenshouderij, maar blijft autonoom opereren. “Stichting KPV blijft een zelfstandig juridisch orgaan, met boerenbestuurders”, aldus Sanders, die binnenkort een collega-beleidsadviseur verwelkomt. Een College van Advies ondersteunt de stichting als adviesorgaan. Sanders: “Maar zij hebben geen beslissingsbevoegdheid. Het bestuur beslist.”

De veranderingen binnen de stichting worden op korte termijn doorgevoerd en de statuten worden aangepast. “Vanaf 1 januari 2019 gaan we formeel verder op de nieuwe ingeslagen weg en gaan we onze activiteiten en doelen communiceren.”

Of registreer je om te kunnen reageren.