Varkenshouderij

Nieuws

Noodoproep: dring populatie wilde zwijnen terug

Het Algemeen Boerensyndicaat en de Vlaamse Boerenbond doen een oproep om de overlast en de overpopulatie van wilde zwijnen in het Belgische deel van Limburg terug te dringen.

De situatie is onbeheersbaar geworden, blijkt uit het aantal omgewoelde tuinen, verkeersongevallen en schadegevallen aan landbouwgewassen in Belgisch Limburg. Nu komt daar ook nog de dreiging van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij. Sonja De Becker, voorzitter van de Vlaamse Boerenbond meldt dat de gronden door de vroege oogst er nu goed bij liggen om bejaging te starten en hiermee de populatie wilde zwijnen beheersbaar te houden.

5 aandachtspunten bij terugdringen wilde zwijnen

De belangenorganisatie wil een doortastende en gezamenlijke aanpak van alle betrokken partijen. Ze heeft daarvoor 5 aandachtspunten geformuleerd:

  • monitoring van het aantal wilde zwijnen en de locatie;
  • meer mogelijkheden voor de jacht met onder meer nachtkijkers, warmtecamera’s en geluidsdempers;
  • het toestaan van jacht in natuurgebieden;
  • het aanstellen van een everzwijnencoördinator;
  • maatregelen om AVP te voorkomen, zoals informatieborden om geen voedsel weg te gooien en biosecurity in de jachtsector.

Boerensyndicaat: minister moet ingrijpen

Ook het Boerensyndicaat geeft aan dat de nood hoog is. ‘Het is 5 na 12’, aldus de belangenorganisatie. Het syndicaat roept de bevoegde minister en gouverneur op om spoedig werk te maken om de overpopulatie van wilde zwijnen in Limburg aan te pakken en hiermee de dreiging van AVP te verminderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.