Varkenshouderij

Nieuws 8 reacties

Drukjacht wilde zwijnen toegestaan vanwege Afrikaanse varkenspest

Om een uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Nederland te voorkomen worden de regels voor de jacht op wilde zwijnen verruimd.

Minister Carola Schouten van landbouw staat drukjacht, ofwel ‘beperkte bewegingsjacht’ op wilde zwijnen tijdelijk toe om beter populatiebeheer toe te kunnen passen.
Schouten neemt de maatregelen op advies van de Deskundigengroep Dierziekten. Volgens deze groep kan de kans op Afrikaanse varkenspest (AVP) verkleind worden door het aantal wilde zwijnen te verlagen. Provincies geven echter aan dat de reguliere methoden voor populatiebeheer van wilde zwijnen niet effectief genoeg zijn.

Risico op Afrikaanse varkenspest klein houden

“We moeten er alles aan doen om het risico op Afrikaanse varkenspest in Nederland zo klein mogelijk te houden. De provincies die verantwoordelijk zijn voor het populatiebeheer van wilde zwijnen hebben mij gevraagd om extra maatregelen om toename van wilde zwijnen buiten de aangewezen leefgebieden tegen te kunnen gaan. Het advies van de Deskundigengroep Dierziekten, samen met het verzoek van de betrokken provincies, hebben ertoe geleid dat ik gebruik maak van een uitzonderingsbepaling in de wet en sta ik een tijdelijke beperkte bewegingsjacht op wilde zwijnen toe”, aldus Schouten.
Bij de drukjacht die nu wordt toegestaan bewegen maximaal 3 aangelijnde honden de zwijnen op een rustige manier richting maximaal 6 jagers. De jachtwijze mag uitsluitend worden toegepast door jagers die in de desbetreffende provincie aan populatiebeheer doen en is uitsluitend toegestaan buiten de gebieden waar wilde zwijnen zijn toegestaan.

Ontheffing voor geluiddempers

Op verzoek van de provincies wordt ook bekeken of er een uitbreiding van de ontheffing voor geluiddempers kan komen. Nu hebben alleen jagers van grote terreinbeheerders zo’n ontheffing.

Met name over de nulstand van wilde zwijnen in Noord-Brabant is veel discussie. Boeren vinden dat deze onvoldoende wordt nageleefd. De verantwoordelijk gedeputeerde Johan van den Hout van natuur gaf eerder aan dat hij jacht erg onverstandig vindt omdat de dieren dan juist gaan verplaatsen. “Het is niet zo dat de provincie niks heeft gedaan tegen de wilde zwijnen. We halen juist alles uit de kast”, zei hij eerder in het Brabants Dagblad. Hij zei daarbij dat er onvoldoende jagers beschikbaar zijn.

Afspraken met provincies

Schouten heeft overleg gehad met de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, waar wilde zwijnen voorkomen. Daarin zijn afspraken gemaakt over de maatregelen in geval AVP bij een wild zwijn wordt vastgesteld. In dat geval wordt een besmet gebied ingesteld met daarin een verbod op populatiebeheer, schadebestrijding en jacht, een afschermplicht en vervoersverbod voor gehouden varkens en fokmateriaal. Ook wordt de toegang van het gebied beperkt. Anders dan in België worden geen preventieve ruimingen gedaan. Wel wordt een bufferzone aangelegd waarin de populatie wilde zwijnen wordt verkleind. Over wie een eventuele schadevergoeding betaalt in geval van een uitbraak, rept de minister niet in haar Kamerbrief.

Virus circuleert nog in België

Het aantal besmette wilde zwijnen in België is inmiddels opgelopen naar 79, schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer. “De nieuwe gevallen betreffen verse kadavers, wat betekent dat het virus nog circuleert in het besmette gebied”, aldus Schouten. De overheid van Wallonië overweegt een hek rond het besmette gebied te plaatsen, om verspreiding van met Afrikaanse varkenspest besmette zwijnen tegen te gaan. Sinds 24 september zijn ook in Roemenië en Hongarije nieuwe besmettingen met AVP gemeld. In Roemenië zijn ook varkensbedrijven besmet.

Preventieve maatregelen Frankrijk en Luxemburg

Frankrijk en Luxemburg nemen verschillende preventieve maatregelen. Luxemburg heeft een observatiezone ingesteld waar gerichte jacht wordt toegepast. Frankrijk heeft in aanliggende gebieden juist een jachtverbod ingesteld, net zoals dit in België geldt. Nederland stelt in overleg met de Europese Commissie een dodingsunit beschikbaar die gebruik kan worden bij het ruimen van een besmet bedrijf. Dit moet bijdragen aan een snelle bestrijding. “Dit draagt ook bij aan het verkleinen van de kans op verdere verspreiding en daarmee de risico’s voor Nederland”, vindt Schouten. Er blijft voldoende dodingscapaciteit in Nederland beschikbaar voor het geval in Nederland een uitbraak is.

Preventieve maatregelen

Om de kans op een uitbraak zo laag mogelijk te houden zijn eerder al verschillende maatregelen genomen. Zo gelden extra reinings- en ontsmettingseisen voor varkensvrachtwagens die terugkomen uit landen waar Afrikaanse varkenspest bij varkensbedrijven voorkomt. Ook worden de afgeschoten wilde zwijnen steekproefsgewijs getest op Afrikaanse varkenspest. Op parkeerplaatsen bij snelwegen en natuurgebieden zijn informatieborden over Afrikaanse varkenspest geplaatst om mensen op te roepen geen etensresten achter te laten. Provincies krijgen borden aangeleverd om langs provinciale wegen te plaatsen. Met Rijkswaterstaat is afgesproken dat er de vuilnisbakken op parkeerplaatsen ‘wild zwijn’-bestendig zijn en regelmatig worden geleegd en extra gecontroleerd op ze schoon zijn.
Nieuwe doelgroepen, arbeidsmigranten uit besmette lidstaten en bezoekers van natuurgebieden zijn in beeld gebracht en worden ook op de hoogte gebracht van de risico‘s.

Lees ook: Wat gebeurt er als varkenspest Nederland bereikt?

Laatste reacties

 • piglet56

  Het leger inschakelen en nederland wilde zwijnen vrij maken het risico tot het minimum beperken dat geldt ook voor de omliggende landen

 • hstroek

  Let op, los van meningsvorming, lees de brief aan de tweede kamer aangaande de bewegings of drukjacht.
  https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/10/12/kamerbrief-afrikaanse-varkenspest/Kamerbrief+AVP.pdf
  De minister is voornemens, het is dus nog geen besluit en op dit moment ook nog niet toegestaan .

  Er moet me wel iets van het hard, er zijn regio’s waar boeren toestemming geven aan jagers om de zwijnen in de mais met mais te lokken en te voeren.
  Als er vervolgens schade is roepen ze om het hartst dat er iets aan gedaan moet worden.

 • g.g

  hstroek zwijnen lok je niet met mais naar de mais....beetje dikke duim verhaal.

 • 344412

  Erg dikke duim, vorig jaar halve bunder plat door zwijnen, kreeg niet eens mijn €300 kosten terug.

 • koestal

  varkens zijn dol op eikels,daar kun je ze mee lokken.

 • cholfitty

  Het gaat er om dat de jagers beheerst in staat worden gesteld dat zij WEL in Beschermde gebieden ook daar de populatie in toom mogen houden ,
  daar door zullen de varkens in die gebieden voldoende eten vinden.
  met als gevolg dat de varken niet in het verkeer of bij de boeren bedrijven en hun omgeving op zoek gaan naar eten.

  PS: het is gewoon boeren/jagers wijsheid.
  Dus provincies het is heel logies & simpel DOEN!!!!

 • de jager49

  De jagers worden belet in de jacht op wilde zwijnen, een landbouwer in de omgeving met veel grond geeft geen toestemming aan de jagers om wilde zwijnen te bejagen op zijn percelen, ook de provinciale landschappen werken niet mee door een groot gedeelte niet open te stellen voor de jacht op wilde zwijnen en beperkte drukjacht niet toe te staan.

 • Peerke1

  Ook hier te veel regels en te weinig wilde zwijnen gevangen. Als er dan toch de pest uitbreekt is de overheid zelf schuldig.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.